برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تمام وب    وب سایتها و وب لاگهای فارسی

صربستان و مونته نگرو ( Montenegro )

اطلاعات کلی

پایتخت: بلگراد
زبان رسمی: نوعي از صربوكرواتي كه با خط سيريلي نوشته مي‏شود -‏ ( شامل مونته‏نگرويي؛ 80% )، آلبانيايي (13%)، مجاري (4%).
واحد پول: دینار یوگوسلاوی و یورو
مذهب: ارتودوكس ( بيش از 75% )، اسلام سني ( بيش از 12% )، اقليت كوچك كاتوليك رومي
امید طول عمر: 60سال


سرود ملی

جغرافیای کشور صربستان و مونته نگرو

رشته‏كوههايي در جنوب و مراكز اين كشور جاي دارد. شمال ( وويوودينا ) متشكل از جلگه‏هايي است كه آب آنها به رودهاي دانوب و تيسا مي‏ريزد. ساحل يوگسلاوي به باريكه‏اي در امتداد درياي آدرياتيك در مونته‏نگرو محدود است.  رودهاي مهم : دانوب، تيسا، موراوا، درينا.  بلندترين نقطه : تيتو و وره، 2747 متر.  آب و هوا : مونته‏نگروي ساحلي آب و هواي مديترانه‏اي دارد؛ باقي يوگسلاوي آب و هواي معتدلي دارد.

شهرهای مهم: نووي ساد, نيش, پريشتينا, سوبوتيتسا, پودگوريكا
خط ساحلی: خط ساحلی ندارد

حکومت

طبق مفاد قانون اساسي جديد فدرال ( آوريل 1992 )، يوگسلاوي متشكل از دو جمهوري برابر -‏ صربستان و مونته‏نگرو -‏ است. مجمع فدرال و رئيس جمهور فدرال با رأي تمامي افراد بالغ انتخاب مي‏شوند. رئيس جمهور نخست‏وزير و شوراي وزيران را انتصاب مي‏كند. جمهوريها داراي مجامع قانون‏گذاري با اختيارات بسيار هستند. رياست جمهوري صربستان اختيارات تقريباً مستقلي به خود گرفته است و هردود جمهوري به صورت كشورهاي تقريباً مستقل عمل مي‏كنند.  احزاب عمدة سياسي عبارتند از : • حزب سوسياليست صربستان ( كمونيست سابق ) • حزب دموكراتيك سوسياليستها ( كمونيست مونته‏نگروي سابق ) • اتحاد نيروهاي اصلاح‏طلب • جنبش احياي صربستان ( راست‏گرا ) • حزب ملي كشاورزان ( صربي ).  جمهوريهاي يوگسلاوي نام جمهوری مساحت(کیلمتر مربع) مرکز مونته‏نگرو ( كران گورا ) 13,812 پودگوريكا ( تيتوگراد سابق ) صربستان 88,361 كيلومترمربع شامل استانهاي سابقاً خودمختار كوسووو ( 10,817 كيلومترمربع ) و وويوودينا (21,508 كيلومترمربع ). بلگراد؛ مراكز كوسووو و وويوودينا به ترتيب عبارتند از : پريشتينا و نووي‏ساد

عضویت: سازمان ملل متحد ( معلق )، كنفرانس امنيت و همكاري در اروپا ( معلق )

تاریخ معاصر

در 1878 استقلال صربستان و مونته‏نگرو به رسميت شناخته شد. در شروع قرن بيستم صربهاي داخل امپراتوري هاپسبورگ براي ايجاد كشور ( « يوگو » ) اسلاو جنوبي به صربستان چشم دوخته بودند. اتريش، پس از دستيابي صربستان به مقدونيه در جنگ‏هاي بالكان ( 1912 تا 1913 ) نسبت به جاه‏طلبي صربستان محتاط شد. ترور وليعهد امپراتوري هاپسبورگ ( 1914 ) در سارايوو به دست يك دانشجوي صرب بهانه‏اي در اختيار اتريش گذاشت تا به منظور سركوب استقلال صربستان اقدام كند. اين امر مستقيماً منجر به جنگ جهاني اول و انحلال متعاقب امپراتوري هاپسبورگ گرديد و در 1918 مردمان اسلام جنوبيِ اين امپراتوري با صربستان و مونته‏نگرو متحد شدند. در سالهاي ميان دو جنگ جهاني پادشاهي صربها، كرواتها و اسلوونها -‏ كه در 1929 به يوگسلاوي تغيير نام داد -‏ همچون « صربستان بزرگ »ي با تمركز بسيار اداره مي‏شد. اين پادشاهي را تنشهاي ملي‏گرايانه فراگرفت، و در 1934 جدايي‏طلبان كروات الكساندر، پادشاه كشور را به قتل رساندند. مردم يوگسلاوي، كه كشورشان به دست هيتلر مورد حمله و تجزيه قرار گرفته بود، هم با نازيها و هم با يكديگر مي‏جنگيدند. در 1945 پارتيزانهاي پيرو يوسيپ بروز تيتو ( 1892 تا 1980 )، رهبر كمونيست، به پيروزي رسيدند و يوگسلاوي را با الگو قراردادن شوروي تغيير شكل دادند. كمونيستهاي يوگسلاوي كه در 1948 به خاطر عدم پيروي از خط‏مشيهاي مسكو، به‏دست استالين، از بلوك شوروي اخراج شده بودند، الگوي شوروي را طرد كردند و سياستهاي تمركززدايي، خودگرداني كارگران و عدم تعهد را درپيش‏ گرفتند. با اين حال، پس از مرگ تيتو در 1980، اين آزمايش يوگسلاوي، در برابر بحرانهاي اقتصادي و ملي‏گرايي متزلزل شد. جمهوريهاي ثروتمندتر اسلووني و كرواسي در شمال كشور، دموكراسي چندحزبي را در پيش گرفتند، در حالي كه صربستان به شدت با آرمان جدايي طلبانة ملي‏گرايان آلباني در استان كوسووو مخالفت مي‏كرد. در 1990 انتخابات آزاد در سرتاسر يوگسلاوي برگذار شد. در ژوئن 1991 اسلووني و كرواسي اعلام استقلال كردند. نيروهاي فدرال، به دنبال شكست در مبارزه‏اي كوتاه، از اسلووني خارج شدند، ولي شورشيان صربي، با حمايت نيروهاي فدرال يوگسلاوي يك سوم خاك كرواسي از جمله مناطق صرب‏نشين آن را به اشغال خود درآوردند. در 1992 جنگ شديد صربها و كرواتها به توقفي ناآرام انجاميد و با استقرار نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد توافق گرديد. استقلال كرواسي و اسلووني به طور گستردهفاي به رسميت شناخته شد. پس از آن كه بوسني -‏ هرزگوين نيز به چنين رسميتي درست يافت، يوگسلاوي به كشور كوچكي با اكثريت صرب تنزل كرد. مقدونيه نيز اعلام استقلال نمود ( 1991 )، ولي تا 1993 به رسميت شناخته نشد، هرچند عملاً از فدراسيون جدا شده بود. با اين‏حال، رهبري صربها به ترويج آرمان صربستان بزرگي كه بخش اصلي يوگسلاوي را با منطقة صرب‏نشين كراينا در كرواسي پيوند مي‏داد، ادامه دادند. در 1992 صربهاي بوسني، كه از سوي صربستان تشويق و تأمين مي‏شدند، 70% خاك بوسني‏-‏ هرزگوين را به اشغل درآوردند و با هدف « پاكسازي قومي » به كشتار و اخراج مسلمانان و كرواتها دست زدند. اقدامات بين‏المللي جهت پايان دادن به جنگ بوسني، ايجاد صلح و رساندن كمكهاي انسان‏دوستانه به اجرا درآمد. صربستان به طور فراگيري به خاطر ادامه درگيري مقصر شناخته شد و -‏ همراه با مونته‏نگرو -‏ مورد تحريم بين‏المللي تجاري قرار گرفت. پس از رد طرح صلح ونس -‏ اوئن براي بوسني ( 1993 ) از سوي صربهاي بوسني، فشار بين‏المللي بر صربستان افزايش يافت تا اين كشور نفوذ خود بر صربهاي بوسني را اعمال كند. تحريمهاي يوگسلاوي شدت بيشتري يافت و اين كشور را عملاً منزوي كرد. صربستان نيز قول داد تا تحريمهايي را بر صربهاي بوسني اعمال كند.

دفاع

كل نيروهاي مسلح : 135,000 ( تخمين 1992 ). خدمت سربازي : 12 ماه.

آموزش

ميزان باسوادي: اين آمار موجود نيست. سنين تحصيل اجباري : 7 تا 15 سال. تعداد دانشگاه : 7 ( كه يكي از آنها عملاً بسته است ).

اقتصاد

بيش از يك چهارم نيروي كار در بخش كشاورزي اشتغال دارد. بيشتر زمين در تملك خصوصي است. كشتهاي عمده شامل ذرت، گندم، چغندرقند، سيب‏زميني، مركبات و گياهان در اطراف بلگراد متمركز است -‏ شامل فراوري غذايي، نساجي، فلزي، وسايل نقلية موتوري و كالاهاي مصرفي است. جنگ داخلي كه از 1991 شروع شد، تورم افسارگسيخته -‏ بيش از 2000% در 1992 -‏ و تحريم بين‏المللي صربستان و مونته‏نگرو شديداً به اقتصاد اين كشور آسيب رسانده است.

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   بیماریها  |  داروها  |  گیاهان دارویی

   
تمام وب    وب سایتها و وب لاگهای فارسی زبان
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی