برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تمام وب    وب سایتها و وب لاگهای فارسی

فیلیپین ( Philippines )

اطلاعات کلی

پایتخت: مانيل
زبان رسمی: فيليپينو (براساس زبان تاگالوگ) (55%) ، تاگالوگ (بيش از 20%) ، سبوانو (24%) ، ايلوكانو(11%) ، انگليسي ، اسپانيايي ، و زبانهاي محلي بيشمار.
نوع حکومت: جمهوري
واحد پول: پزوفیلیپین(Philipine peso)
مذهب: كليساي كاتوليك رومي (84%) ، كليساي آگليپايي (4%) ، اسلام تسنن (5%)
امید طول عمر: 71سال
رشد سالانه جمعیت: 1.88% درصد (July 2004 est.)

جمعیت: 86,241,697نفر (July 2004 est.)


سرود ملی

جغرافیای کشور فیلیپین

از ميان 7000 جزيره‌ي فيليپين 2770 جزيره داراي نامي خاص هستند . «جزيره‌ي بزرگ ميندانائو و لوزون قريب به دو سوم وسعت فيليپين را تشكيل مي دهند . بخش اعظم مجمع الجزاير كوهستاني و داراي جلگه هاي محدود ساحلي است . البته لوزن داراي جلگه‌ي مركزي وپرجمعيتي است . زلزله پديده اي بسيار رايج است .  رودهاي عمده : كاگايان ، پامپانيا ، آبرا ، آگوسان ، ماگات ، لائوآنگ ، آنيو .  مرتفع ترين قله : كوه آپو به ارتفاع 2.954 متر .  آب و هوا : آب و هواي فيليپين حاره‌ي دريايي با رطوبت بسيار زياد و بارانهاي سنگين است و توفندهاي رديايي بسياري در آن بروز مي كند .

شهرهای مهم: كسون, داوائو, سبو, سامبوانگا, اساي (بخشي از مجمع مانيل), كالوكان ,پاكولود
مساحت: 300,000 کیلومتر مربع
خط ساحلی: 36,289کیلومتر
مختصات جغرافیایی: 13 درجه شمالی و 122 درجه شرقی

حکومت

رئيس جمهور و مجلس سناي 24 نفره – مجلس اعلاي نمايندگان – با رأي تمامي افراد بالغ براي شش سال انتخاب مي شوند . مجلس نمايندگان – مجلس عادي نمايندگان – متشكل است از 200 نماينده‌ي انتخابي و 50 نماينده‌ي انصابي كه رئيس جمهور از ميان گروه هاي اقليت منصوب مي نمايد . تعيين اعضاي كابينه با رئيس جمهور است .  احزاب عمده‌ي سياسي عبارتند از : • حزب آزاديخواه (ليبرال) • حزب دموكراتيك فيليپين – نهضت نيروي خلق • حزب كارگر • اتحاد براي دموكراسي  بخشي از جزيره‌ي ميندانائو و مجمع الجزاير سولو خود مختاري دارند .  ناحيه خودمختار • مسلمان نشين ميندانائو • مساحت : 13.122 كيلو متر مربع . • مركز ‌: كوتاباتو .

عضویت: سازمان ملل متحد ، انجمن ملل آسياي جنوب شرقي

تاریخ معاصر

در سال 1896 ناسيوناليسم رو به رشد و نارضايي از بيعدالتي اقتصادي به شورشي نافرجام عليه سلطه‌ي اسپانياييان منجر شد در سال 1898 پس از جنگ امريكا – اسپانيا جزاير فيليپين به امريكا واگذار شد ، اما استقرار سلطه‌ي امريكا مستلزم قهر وخشونتي بود كه تا سال 1906 با مقاومت مردم روبرو شد . حضور قدرتمند و همه جانبه‌ي امريكا تأثير عميقي در جامعه‌ي فيليپين بر جاي نهاد كه هم اكنون آميزه اي از فرهنگ آسيايي و كاتوليسيسم اسپانيايي و سرمايه داري امريكايي را در خود دارد . سياست امريكا در فيليپين بين شتاب بخشيدن يا به تعويق انداختن خودگرداني فيليپين در نوسان بوده است . در سال 1935 مانوئل كسون رهبر مليون به رياست جمهوري « كشور مشترك المنافع» نيمه آزاد فيليپين رسيد . تهاجم غفلگيرانه‌ي ژاپن در سال 1941 به مدافعين امريكايي وفيليپيني جزيره لطمه‌ي جدي وارد آورد . ژاپن يك جمهوري دست نشانده‌ي فيليپيني تشكيل داد اما به دنبال باز پس گيري اين مجمع الجزاير توسط امريكا ، در سال 1946 يك جمهوري كاملاً مستقل فيليپيني تشكيل شد . در فاصله‌ي سالهاي 1953 و 1957 رئيس جمهور محبوب و قدرتمند رامون ماگسايساي موفق به سركوب چريكهاي كمونيست هوكبالاهاپ گرديد ، ولي مرگ او به برنامه‌ي اصلاحات ارضي پايان داد . فرديناند ماركوس (89-1917) كه در 1965 به قدرت رسيد دست به يك رشته برنامه هاي نمايشي براي توسعه زد ولي دولت او به ميزان غير قابل كنترلي دستخوش فساد مالي بود . ماركوس فعاليتهاي چريكي را دستاويزي براي حكومت سركوبگرانه‌ي خود قرار داد. ماركوس در سال 1986 قصد تقلب در انتخابات رياست جمهوري را داشت ولي در نتيجه‌ي شورش مردم از قدرت عزل شد و به نفع كورازان آكينو بيوه‌ي يكي از رهبران مخالف دولت كه به دستور ماركوس به قتل رسيده بود ، كناره گيري كرد . دولت آكينو با چند كودتاي نظامي مواجه شد و سرانجام پرزيدنت راموس رئيس جمهور منتخب مردم در سال 1992 به قدرت رسيد . شورش گروههاي مختلف از قبل جبهه‌ي آزاديبخش مورو (مسلمان) و ارتش نوين خلق (كمونيست) هنوز جزو مشكلات لاينحل فيليپين است .

آموزش

ميزان با سوادي : 7/89% (1980) . سنين تحصيل اجباري : 7 تا 13 سال . تعداد دانشگاه : 55.

اقتصاد

تقريباً نيمي از نيروي كار به كشاورزي اشتغال دارد . محصولات عمده برنج ذرت است و نارگيل و نيشكر و آناناس و موز به منظور صادرات كشت مي شود . صنعت الوار و چوب نيز از اهميت زايدي برخوردار است ولي تسطيح و تراشيدن جنگلهاي مشكل جنگل زدايي را ايجاد كرده است . صنايع عمده پارچه بافي ومواد غذايي و دارو سازي و تأسيسات برق است . منابع معدني عبارتند از مس (كه از اقلام عمده‌ي صادرات است ) ، طلا ، نفت ، نيكل . از منابع مهم تحصيل ارز خارجي ، پولي است كه فيليپيني هاي شاغل از خارج از كشور به فيليپين مي فرستند .

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   داروها  |  گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
تمام وب    وب سایتها و وب لاگهای فارسی زبان
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی