برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


incantation

افسون , جادو , طلسم , افسون گری , افسون خوانی , جادوگری , سحر , تبلیغات.

incapability

عجز , ناتوانی , بی لیاقتی.

incapable

عاجز , ناتوان , نا قابل , نالا یق , بیعرضه , محجور , نفهم.

incapacitate

ناقابل ساختن , سلب صلا حیت کردن از , بی نیرو ساختن , از کار افتادن , ناتوان ساختن , محجور کردن.

incapacitation

محجوری , ناتوانی.

incapacity

عجز , عدم صلا حیت.

incarcerate

در زندان نهادن , زندانی کردن , حبس کردن.

incarceration

حبس بودن.

incarnadine

گلگون کردن , رنگ قرمز گوشتی.

incarnate

مجسم (بصورت آدمی) , دارای شکل جسمانی , برنگ گوشتی , مجسم کردن , صورت خارجی دادن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی