برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


oleic

وابسته بروغن , روغنی.

olein

نمک الی گلیسرول و اسید اوللیک.

oleograph

عکس باسمه ای روغنی , عکس رنگی.

olericulture

سبزیکاری , سبزی فروشی , فراوردن و نگاهداری سبزیجات.

olfaction

حس بویایی , حس شامه , بویایی , استشمام.

olfactory

وابسته بحس بویایی.

olfactory nerve

عصب شامه , پی بویایی.

olfactory organ

عضو بویایی , اندام بویایی.

oligarch

عضو دسته یا حزب طرفدار حکومت عده معدود.

oligarchy

حکومت معدودی از اغنیا و ثروتمندان.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی