برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


skellum

ادم حقه باز , لا ت , چاقوکش.

skelp

ضربت , چابک , سیلی , شتاب کردن.

skelpit

ضربت , چابک , سیلی , شتاب کردن.

skep

سبدگرد دهاتی , بقدر یک سبد.

skepsis

فلسفه بدبینی , شکاکی.

skeptic

ادم شکاک دردین وعقاید مذهبی , شک گرای , مشکوک.

skepticism

شک گرایی , فلسفه شکاکی وبدبینی , تردید , شک , انتقاد مضر واز روی بدبینی.

sketch

طرح , انگاره , نقشه ساده , مسوده , شرح , پیش نویس ازمایشی , زمینه , خلا صه , ملخص , مسوده کردن , پیش نویس چیزی را اماده کردن.

sketch

طرح خلا صه , طراحی کلیات.

sketchbook

کتاب محتوی قطعات کوتاه ادبی , کتاب مسوده.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی