برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


eject

پس زدن , بیرون راندن.

ejecta

مواد بیرون ریخته , مدفوعات.

ejectable

قابل دفع یا اخراج.

ejection

پس زنی , بیرون رانی.

ejection

اخراج.

ejection seat

صندلی هواپیما که در مواقع اضطراری شخص را از هواپیما بخارج پرتاب میکند.

ejectment

دفع , طرد , دعوای استرداد , حق تصرف ملک و مطالبه خسارت.

eke

اضافه کردن بر , افزودن , جمع کردن , همچنین.

eke out

افزودن به (در امد) , درازتر کردن , امتداد دادن , کسب کردن.

el dorado

سرزمین زر , کشورزرخیز.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی