برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


lessee

مستاجر , اجاره دار , اجاره نشین.

lessen

تقلیل یافتن , کمتر شدن , تخفیف یافتن , کمتر کردن , تقلیل دادن , کاستن , کاهش دادن.

lessen

کمتر کردن , کمتر شدن.

lesser

کمتر , کوچکتر , اصغر , صغیر.

lesson

درس , درس دادن به , تدریس کردن.

lessor

اجاره دهنده , موجر.

lest

مبادا , شاید.

let

گذاشتن , اجازه دادن , رها کردن , ول کردن , اجاره دادن , اجاره رفتن , درنگ کردن , مانع , انسداد , اجاره دهی.

let up

انقطاع , فروکش , مکث , کند کردن , مکث کردن , خفیف شدن.

letdown

تحقیر , یاس , نومیدی شکست.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید