برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


inconformity

نابرابری , عدم مطابقت , عدم موافقت , عدم سنخیت.

incongruence

نابرابری , ناسازگاری , عدم تجانس.

incongruent

نامتجانس.

incongruity

عدم تجانس , ناسازگاری.

incongruous

نامتجانس.

inconscient

بی خبر , بی هوش , بیخرد , غیر اگاه , بی روح , ناخود اگاه.

inconsecutive

فاقد ارتباط منطقی , بی ربط , گسیخته , نادرست , غیر معقول , بی نتیجه.

inconsequent

فاقد ارتباط منطقی , بی ربط , گسیخته , نادرست , غیر معقول , بی نتیجه.

inconsequential

ناپی ایند , غیر منطقی , نامربوط , بی اهمیت , ناچیز.

inconsiderable

ناچیز , جزءی , بی اهمیت , خرد , ناقابل.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی