برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


exjunction gate

دریچه یای انحصاری.

exocrine

بخارج تراوش کننده , غده ء مترشحه ء خارجی , برون تراو.

exodermis

لا یه ء خارجی سلولهای زنده محیطی.

exodontia

مبحث دندان کشی.

exodontist

متخصص دندان کشی.

exodus

مهاجرت بنی اسراءیل از مصر به کنعان , خروج , مهاجرت , مهاجرت دسته جمعی.

exoenzyme

انزیم خارج سلولی.

exoergic

ازاد کننده نیرو.

exofficio

از لحاظ سمت , از لحاظ تصدی مقام و غیره.

exogamous

وابسته به برون همسری یا برون پیوندی.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی