برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


voluminosity

بزرگی , پرگنجایشی , حجم , جسامت.

voluminous

حجیم , بزرگ , جسیم , متراکم , انبوه , مفصل.

voluntarily

از روی اراده , بطور ارادی.

voluntarism

فلسفه ای که اراده را عامل موثر در ایجاد عالم وجود میداند , فرضیه ارادی , اراده گرایی.

voluntary

ارادی , اختیاری , داوطلبانه , به خواست.

volunteer

داوطلب , خواستار , داوطلب شدن.

voluptuary

شهوتران , خوشگذران , عیاش.

voluptuate

شهوترانی کردن , شهوت انگیزکردن.

voluptuous

شهوتران , شهوت پرست , شهوت انگیز , شهوانی.

volute

پیچک , طومار پیچیده , طوماری , حلقه.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی