برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


anile

پیرزنانه , عجوزه , ضعیف.

aniline dye

رنگ انیلین.

animadversion

قوه ء ادراک , ملا حظه , مراقبت , مشاهده , اعتراض , تذکر و اعلا م خطر , انتقاد.

animadvert

خرده گرفتن , اعتراض کردن , متوجه شدن , تعیین تقصیر و مجازات(بوسیله ء دادگاه)نمودن.

animal

جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

animal husbandry

دام پروری.

animalcular

وابسته به جانوران ذره بینی.

animalcule

جانور کوچک , حیوانک.

animalculum

جانور کوچک , حیوانک.

animalism

عالم حیوانی , نفس پرستی , اعتقاد باین که انسان جانوری بیش نیست.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی