برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


elicit

بیرون کشیدن , استخراج کردن , استنباط کردن.

elicitation

استحراج , استنباط.

elide

حذف کردن , ادغام کردن , از اخر برداشتن.

eligibility

شایستگی.

eligible

قابل انتخاب , واجد شرایط , مطلوب.

eliminate

زدودن , رفع کردن.

eliminate

حذف کردن , محو کردن , بیرون کردن , رفع کردن , برطرف کردن.

elimination

زدودگی , رفع.

elimination

حذف.

elision

حذف , ادغام , باقوه مکانیکی شکستن.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی