برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


propagation delay

تاخیر پخش.

propagator

گسترشگر , تکثیر کننده , انتشار دهنده.

propane

پارافین گازی و مشتعل هیدروکاربنی , پروپان.

propel

بجلو راندن , سوق دادن , بردن , حرکت دادن.

propellant

عامل , انگیزه , محرک , نیروی محرکه.

propellent

عامل , انگیزه , محرک , نیروی محرکه.

propeller

پروانه هواپیما وکشتی وغیره.

propellor

پروانه هواپیما وکشتی وغیره.

propend

تمایل داشتن.

propense

مایل , متمایل.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی