برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


antic

غریب و عجیب , بی تناسب , مسخره , وضع غریب و مضحک.

anticatalyst

ماده ای که موجب وقفه ء واکنش های حیاتی موجود می شود , پاد فروگشا.

anticathode

انود , قطب مثبت برق , صفحه ء پلا تین یا تنگستن دو لوله ء اشعه ء مجهول.

antichrist

ضد مسیح , دجال.

anticipant

منتظر , امیدوار , ابستن , باردار , پیش بینی کننده.

anticipate

پیش بینی کردن , انتظار داشتن , پیشدستی کردن , جلوانداختن , پیش گرفتن بر , سبقت جستن بر.

anticipation

پیش بینی , انتظار , سبقت , وقوع قبل از موعد مقرر , پیشدستی.

anticipative

دارای قدرت پیشگویی , درحالت انتظار.

anticipator

پیش بینی کننده , منتظر.

anticlimactic

پاداوجی , مربوط به بیان قهقرایی , خلا ف انتظاری.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات