برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


spiritualization

روحانیت , جنبه روحانی دادن به.

spiritualize

روحانی کردن , بطور معنوی تفسیر کردن.

spiritually

روحانی , معنوی , روحی , غیر مادی , بطور روحانی.

spiritualty

روحانیون , روحانیت (درمقابل مادیت) , معنویت , قدوسیت.

spirituous

دارای حالت روحانی , مربوط بعالم معنویات , فعال , سرزنده , دارای الکل.

spiritusoity

روحانیت , معنویت , کیفیت معنوی , عالم غیر مادی.

spirochaeta

اسپیروکت , هر نوع باکتری مارپیچ.

spirochaete

اسپیروکت , هر نوع باکتری مارپیچ.

spirochete

اسپیروکت , هر نوع باکتری مارپیچ.

spirochetosis

ابتلا به بیماری حاصله از میکروب اسپیروکت.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات