برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


reprise

وهله , نوبت , خسارت , خرج , تلا فی کردن.

repristinate

بصورت اصلی برگرداندن , دوباره بکر کردن.

reproach

سرزنش , عیب جویی , توبیخ , رسوایی , ننگ , عیب جویی کردن از , خوار کردن.

reproachable

قابل توبیخ.

reproacher

ملا مت کننده.

reproachful

ملا مت امیز , پرسرزنش.

reprobate

مردود , فاسد , بد اخلا ق , هرزه , محرومیت.

reprobation

مردودیت , هرزگی , فساد اخلا ق , تباهی.

reprobatory

مردود , فاسد.

reproduce

دوبار تولید کردن , باز عمل اوردن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات