برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


kebbuck

تکه پنیر , قالب بزرگ پنیر.

kedge

لنگرسنگین , تغییرجهت کشتی.

keek

باچشم نیم باز نگاه ک ردن , ازسوراخ نگاه کردن , نگاه دزدانه کردن , نگاه دزدانه.

keel

تیر ته کشتی , حمال کشتی , صفحات اهن ته کشتی , وارونه کردن (کشتی) , وارونه شدن , کشتی زغال کش , عوارض بندری ,خنک کردن , مانع سررفتن دیگ شدن , خنک شدن , دلسردشدن , واژگون شدن , افتادن.

keelboat

قایق پهن رودخانه , قایق تفریحی لنگردار.

keelboatman

کرجی بان رودخانه.

keelhaul

باطناب درزیرکشتی کشیدن , سخت تنبیه کردن , سخت مواخذه و توبیخ کردن.

keen

تیزکردن , شدیدبودن , شدیدکردن , نوحه سرایی کردن , تیز , پرزور , تند , حاد , شدید , تیز , زیرک , باهوش , مشتاق.

keep

نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

keeper

نگهدار , نگهبان , حافظ.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات