برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 38 نتیجه یافته شده در جستجوی آلمان
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


alemannic

لهجه ء مخصوص المانی.

doberman pinscher

سگ پاسبان المانی متوسط الجثه.

germain

اولا د عمه وعمو , عمو زاده , وابسته نزدیک , : المانی.

german

اولا د عمه وعمو , عمو زاده , وابسته نزدیک , : المانی.

german measles

سرخجه , سرخجه المانی.

germanic

المانی , ژرمنی , توتونیک , وابسته به المان.

germanism

طرفداری از المان , المان گرایی , اصطلا حات ویژه زبان المانی.

germanist

دانشمند فرهنگ و زبان المانی.

germanization

المانی شدن.

germanize

المانی کردن , المانی ماب کردن.

جستجوی بیشتر برای آلمان

  جستجو در وب برای آلمان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آلمان
  جستجو در تصاویر برای آلمان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آلمان
  جستجو در فیلم ها برای آلمان
  جستجو در لینکها برای آلمان
  جستجو در اخبار برای آلمان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آلمان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آلمان

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی