برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی استرالیا
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


lyrebird

سه نوع مرغ شاخه نشین گنجشکی استرالیا

galah

طوطی کاکلی(ثوثکاتوو) استرالیایی , ساده لوح.

emu

شترمرغ استرالیایی.

grass tree

نوعی زنبق استرالیایی.

koala

کوالا جانوری استرالیایی از خانواده خرسها.

lorikeet

طوطی کوچک استرالیایی که از شهد گلها تغذیه میکند.

lory

طوطی استرالیا.

platypus

پستاندار ابزی و منقاردار و صدفخوار جنوب استرالیا.

silk oak

درخت الواری استرالیا.

silky oak

درخت الواری استرالیا.

جستجوی بیشتر برای استرالیا

  جستجو در وب برای استرالیا
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای استرالیا
  جستجو در تصاویر برای استرالیا
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای استرالیا
  جستجو در فیلم ها برای استرالیا
  جستجو در لینکها برای استرالیا
  جستجو در اخبار برای استرالیا
  جستجو در لغتنامه فارسی برای استرالیا
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای استرالیا

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی