برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی افیون
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


fix

کار گذاشتن , درست کردن , پابرجا کردن , نصب کردن , محکم کردن , استوارکردن , سفت کردن , جادادن , چشم دوختن به , تعیین کردن , قراردادن , بحساب کسی رسیدن , تنبیه کردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گیر , حیص وبیص , تنگنا , مواد مخدره , افیون.

hop

رازک , میوه رازک رازک زدن به , رازک بار اوردن , ابجو , افیون , لی لی کردن , روی یک پاجستن , جست وخیز کوچک کردن , رقصیدن , پرواز دادن , لنگان لنگان راه رفتن , پلکیدن.

laudanum

تنتور افیون , مخلوط افیون.

morphin

جوهر منوم افیون , مرفین.

opiate

افیون دار , خواب اور , مخدر , تکسین دهنده.

opium

افیون , تریاک.

جستجوی بیشتر برای افیون

  جستجو در وب برای افیون
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای افیون
  جستجو در تصاویر برای افیون
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای افیون
  جستجو در فیلم ها برای افیون
  جستجو در لینکها برای افیون
  جستجو در اخبار برای افیون
  جستجو در لغتنامه فارسی برای افیون
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای افیون

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی