برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 41 تا 50 از 482 نتیجه یافته شده در جستجوی ب������رد
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


back

عقب , پشت (بدن) , پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی

barracoon

حصار , بازداشتگاه بردگان.

bearing

طاقت , بردباری , وضع , رفتار , سلوک , جهت , نسبت.

benefic

بهره بردار , فایده برنده , نیکوکار.

beneficiary

وظیفه خوار , بهره بردار , ذیحق , ذینفع , استفاده.

benefit

منفعت , استفاده , احسان , اعانه , نمایش برای جمع اوری اعانه.(.ve &.vt) :فایده رساندن , احسان کردن , مفید بودن , فایده بردن.

biopsy

زنده بینی , ازمایش میکروسکپی بافت زنده , بافت برداری

dark horse

اسبی که قدرتش معلوم نیست و شانس بردن مسابقه را کمتر دارد , برنده غیرمترقبه.

blanch

رنگ پریده یاسفید شدن , سفیدکردن (با اسیدوغیره) , سفیدپوست کردن , رنگ پریده کردن , رنگ چیزی را بردن.

bond servant

غلا م , بنده , برده بدون مزد واجرت , زر خرید.
تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی