برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 21 نتیجه یافته شده در جستجوی فرانسه
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


centime

سانتیم (یک صدم فرانک فرانسه).

champagne

شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

crescent

هلا ل ماه , هلا لی شکل , اچار فرانسه.

dauphin

عنوان پسر ارشد پادشاه فرانسه.

denier

انکار کننده , منکر , نوعی مسکوک در فرانسه و اروپای غربی.

fleur de lis

گل زنبق یا سوسن , نشان خانواده سلطنتی قدیم فرانسه.

fleur de lys

گل زنبق یا سوسن , نشان خانواده سلطنتی قدیم فرانسه.

fabliau

افسانه موزون , وابسته باشعار قدیم فرانسه.

francophil

فرانسه دوست , هواخواه فرانسه.

francophile

فرانسه دوست , هواخواه فرانسه.

جستجوی بیشتر برای فرانسه

  جستجو در وب برای فرانسه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای فرانسه
  جستجو در تصاویر برای فرانسه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای فرانسه
  جستجو در فیلم ها برای فرانسه
  جستجو در لینکها برای فرانسه
  جستجو در اخبار برای فرانسه
  جستجو در لغتنامه فارسی برای فرانسه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای فرانسه

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی