برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 127 نتیجه یافته شده در جستجوی مالی
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


census

سرشماری , امار , احصاءیه , ممیزی مالیاتی.

capital assets

دارایی طویل المده اعم از مالی واعتباری.

capital levy

مالیات برسرمایه.

capitation

سرانه , مالیات برهر فرد , سرشماری.

consignee

کسی که جنس یا مالی بعنوانش ارسال شده.

catchpole

مامور اخذ مالیات , باج گیر.

catchpoll

مامور اخذ مالیات , باج گیر.

curry

مالیدن , شانه یا قشو کردن , پرداخت کردن چرم.

anele

تدهین یا روغن مالی کردن.

anoint

روغن مالی کردن , تدهین کردن.

جستجوی بیشتر برای مالی

  جستجو در وب برای مالی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مالی
  جستجو در تصاویر برای مالی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مالی
  جستجو در فیلم ها برای مالی
  جستجو در لینکها برای مالی
  جستجو در اخبار برای مالی
  جستجو در لغتنامه فارسی برای مالی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مالی

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی