برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 158 نتیجه یافته شده در جستجوی بت
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


acetiam

علت (فرضی) برای عملی تا قاضی بتواند رای خود را بدهد.

after

پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپی , در جستجوی , در صدد , مطابق , بتقلید , بیادبود.

agrarianism

تساوی در پخش زمین , طرفداری از تقسیم اراضی بتساوی بین مردم.

braid

قیطان , گلا بتون , مغزی , نوار , حاشیه , حرکت سریع , جنبش ,جهش , ناگهان حرکت کردن , جهش ناگهانی کردن , بافتن (مثل توری وغیره) , بهم تابیدن وبافتن , موی سر را با قیطان یاروبان بستن.

alike

همانند , مانندهم , شبیه , یکسان , یکجور , بتساوی.

allopatric

ناهم بوم , جداگانه اتفاق افتاده , بتنهایی وقوع یافته

detail

جزء , تفصیل , جزءیات , تفاصیل , اقلا م ریز , حساب ریز , شرح دادن , بتفصیل گفتن , بکار ویژه ای گماردن , ماموریت دادن.

detail

جزءیات , بتفصیل شرح دادن.

detailed

پر جزءیات , بتفصیل.

cataclysmic

وابسته بتحولا ت عظیم.

جستجوی بیشتر برای بت

  جستجو در وب برای بت
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بت
  جستجو در تصاویر برای بت
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بت
  جستجو در فیلم ها برای بت
  جستجو در لینکها برای بت
  جستجو در اخبار برای بت
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بت
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بت

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی