برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 482 نتیجه یافته شده در جستجوی ب������رد
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


abolish

برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abolitionism

مخالفت با بردگی.

above

در بالا , بالا ی , بالا ی سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذکر , مذکوردرفوق.

abrogate

منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

absorb

درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

abstract

ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از , عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد , مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , معنی.

abuse

بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از ,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

active

کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدی , مولد , کنش ور , کنش گر.

advance

جلو رفتن , جلو بردن , پیشرفت , مساعده.

advance

پیشروی , پیشرفت , پیش بردن , جلو بردن ,ترقی دادن , ترفیع رتبه دادن , تسریع کردن , اقامه کردن , پیشنهاد کردن , طرح کردن , مساعده دادن , مساعده ,(.Adj) :از پیش فرستاده شده , قبلا تهیه شده , قبلا تجهیز شده.

جستجوی بیشتر برای ب������رد

  جستجو در وب برای ب������رد
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ب������رد
  جستجو در تصاویر برای ب������رد
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ب������رد
  جستجو در فیلم ها برای ب������رد
  جستجو در لینکها برای ب������رد
  جستجو در اخبار برای ب������رد
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ب������رد
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ب������رد

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی