برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


العنزت

بز , بزغاله , تیماج , پوست بز , ستاره جدی , ادم شهوانی , مرد هرزه , فاسق.

العقاب

مجازات , تنبیه , گوشمالی , سزا , کرکس , لا شخور صفت , حریص.

العقال

لنگیدن , شلیدن , لنگ لنگان راه رفتن , دست وپای کسی را بستن , مانع حرکت شدن , زنجیر , پابند.

العقار

دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن , ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

العقايدي

کسیکه نظریات واصول خود را بدون توجه به مقتضیات میخواهد اجرا کند , اصولی.

العقب

ته دار کردن , ته تفنگ , ته توپ , کفل , شاخ زدن , ضربه زدن , پیش رفتن , پیشرفتگی داشتن , نزدیک یامتصل شدن , بشکه , ته , بیخ , کپل , ته درخت , ته قنداق تفنگ , هدف , کنده , ریشه , ته سیگار , ته چک , ته سوش , ته , ته بلیط , کوتوله , از بیخ کندن , تحلیل بردن , راندن , کوبیدن.

العقبت

پیچ وخمیدگی , گرفتاری , مانع , محظور , گیر , تکان دادن , هل دادن , بستن (به درشکه وغیره) , انداختن , گیر , مانع , رداع , سد جلو راه , محظور , پاگیر.

العقد

قرارداد , منقبض کردن , منقبض شدن , دهه , عدد ده , دوره ده ساله , تعیین , تثبیت , تحکیم , دلبستگی زیاد , عشق زیاد , خیره شدگی , تعلق خاطر , ثابت کردن.

العقدت

گیر , پیچ , تاب , ویژه گی , فرریز , غش , حمله ناگهانی , پیچیدن , پیچ خوردگی , گره , برکمدگی , دژپیه , غده , چیز سفت یا غلنبه , مشکل , عقده , واحد سرعت دریایی معادل 01/ 6706 فوت در ساعت , گره زدن , بهم پیوستن , گیرانداختن , گره خوردن , منگوله دار کردن , گره دریایی , گره.

العقعق

کلا غ جاره , زاغی , کلا غ زاغی , ادم وراج , زن بد دهن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات