برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


الدير

دیر , صومعه , خانقاه , کلیسا , نام کلیسای وست مینستر(Westminster) , راهرو سرپوشیده , اطاق یا سلول راهبان وتارکان دنیا , ایوان , دیر , صومعه , گوشه نشینی کردن , درصومعه گذاشتن , صومعه , دیر , مجمع , صومعه , خانقاه راهبان , دیر , رهبانگاه.

الديزل

دیزل , موتور دیزل.

العاصفت

تند باد , باد , طوفان , کولا ک , توفان , تغییر ناگهانی هوا , توفانی شدن , باحمله گرفتن , یورش اوردن , توفان , تندباد , تندی , جوش وخروش , هیجان , توفان ایجاد کردن , توفانی شدن.

العاصفت الثلجيت

بادشدید توام بابرف , کولا ک , طوفان یا رگبار تگرگ.

العاصمت

کلا ن شهر , شهر بزرگ , مادرشهر.

العادم

اگزوز , خروج (بخار) , در رو , مفر , تهی کردن , نیروی چیزی راگرفتن , خسته کردن , ازپای در اوردن , تمام کردن , بادقت بحث کردن.

العادت

رسم , سنت , عادت , عرف , حقوق گمرکی , گمرک , برحسب عادت , عادتی , عادت , خو , مشرب , ظاهر , جامه , لباس روحانیت , روش طرز رشد , رابطه , :جامه پوشیدن , اراستن , معتاد کردن , زندگی کردن.

العافيت

خوش بنیه , نیرومند , بی نقص , سالم , کشیدن , سوی دیگر بردن , روانه کردن.

العاهرت

هرزه , فاحشه , فاسد الا خلا ق , فاحشه , فاحشه بازی کردن , فاحشه کردن.

العاج

عاج , دندان فیل , رنگ عاج.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات