برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


السکان

جمعیت , نفوس , تعداد مردم , مردم , سکنه.

الشخص

دخشه , شخص , فرد , تک , منحصر بفرد , متعلق بفرد , شخص , نفر , ادم , کس , وجود , ذات , هیکل , سفت , شق , سیخ , مستقیم , چوب شده , مغلق , سفت کردن , شق کردن.

الشخص العادي

غیرقابل طبقه بندی , وصف ناپذیر , نامعین.

الشخص الممتنع عن شرب الکحول

طرفدار منع استعمال مشروبات الکلی.

الشخص المتصل

دیدنی کننده , صدا زننده , دعوت کننده , ملا قات کننده.

الشخصيت

شخصیت , هویت , وجود , اخلا ق و خصوصیات شخص , صفت شخص.

الشکل

شکل , ریخت , ترکیب , تصویر , وجه , روش , طریقه , برگه , ورقه , فرم , تشکیل دادن , ساختن , بشکل دراوردن , قالب کردن , پروردن , شکل گرفتن , سرشتن , فراگرفتن , چرده , رنگ , شکل , تصویر , ظاهر , نما , صورت , هیلت , منظر , ریخت , شکل دادن.

الشکليت

رسمیت , تشریفات , رعایت اداب ورسوم , غیر رسمی بودن.

السکن

سکونت , اسکان , سکنی , مستعمره , مسکن , منزل , مسکن , منزل , محل سکونت , اطاق کرایه ای , محل اقامت , اقامتگاه.

السکر

قند , شکر , شیرینی , ماده قندی , با شکر مخلوط کردن , تبدیل به شکر کردن , شیرین کردن , متبلور شدن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی