برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


استکشف

سیاحت کردن , اکتشاف کردن , کاوش کردن.

استلم

دریافت کردن , رسیدن , پذیرفتن , پذیرایی کردن از , جا دادن , وصول کردن.

استمع

شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از , استماع.

استمن

جلق زدن.

استمر

ادامه دادن.

استنفذ

تهی کردن , خالی کردن , به ته رسانیدن.

استنشق

تنفس کردن , تو کشیدن , در ریه فروبردن , استنشاق کردن , بداخل کشیدن , استشمام کردن.

استنتج

بپایان رساندن , نتیجه گرفتن , استنتاج کردن , منعقد کردن , استنباط کردن , دریافتن , نتیجه گرفتن , کم کردن , تفریق کردن , استنتاج کردن , استنباط کردن , پی بردن به , حدس زدن , اشاره کردن بر.

اشتق

منتج کردن , مشتق کردن , مشتق شدن , ارزومند چیزی بودن , اشتیاق داشتن , مردد ودودل بودن , ارزو کردن , اشتیاق داشتن , مشتاق بودن.

اشتغل

بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن , مستعفی شدن , کناره گرفتن , تفویض کردن , استعفا دادن از , دست کشیدن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات