برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


بالضبط

درست , عینا , کاملا , بدرستی , بکلی , یکسره , چنین است.

بالي

اسم مفعول فعل Wear.

باليستي

پرتابه ای وابسته به علم پرتاب گلوله , مربوط بعلم حرکت اجسامی که درهوا پرتاپ میشوند.

بانحراف

با گوشه ء چشم , کج , چپ چپ , اریب وار.

بانتظار

درطی , درمدت , تازمانی که , امر معلق , متکی.

بارد

سرد , خنک.

بارع

انجام شده , کامل شده , تربیت شده , فاضل , ذوالیمینین , ماهر , چالا ک , زبردست , چیره دست , با استادی.

بارک

تقدیس کردن , برکت دادن , دعاکردن , مبارک خواندن , باعلا مت صلیب کسی را برکت دادن.

باروکي

غریب , ارایش عجیب وغریب , بی تناسب , وابسته به سبک معماری در قرن هیجدهم , سبک بیقاعده وناموزون موسیقی.

بارومتري

وابسته به سنجش فشار هوا.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات