برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


الحمصت

نخود , خلر.

الهمجيت

سخن غیرمصطلح , وحشیگری , بربریت.

الحمل

ابستنی , بارداری , حاملگی , وابسته بدوران رشد تخم یا نطفه , بره , گوشت بره , ادم ساده , بار , کوله بار , فشار , مسلولیت , بارالکتریکی , عمل پرکردن تفنگ باگلوله , عملکرد ماشین یا دستگاه , بار کردن , پر کردن , گرانبارکردن , سنگین کردن , فیلم (دردوربین) گذاشتن , بار گیری شدن , بار زدن , تفنگ یا سلا حی را پر کردن , ابستنی , بارداری.

الحمل الزايد

زیادی بار کردن , بار اضافی.

الحملت

زمین مسطح , جلگه , یک رشته عملیات جنگی , لشکرکشی , مبارزه انتخاباتی , مسافرت درداخل کشور.

الحملت الصليبيت

جنگ صلیبی , جنگ مذهبی , نهضت , جهاد کردن.

الحمم

گدازه , توده گداخته اتشفشانی , مواد مذاب اتشفشانی.

الحمم البرکانيت الذايبت

خمیر مواد معدنی یا الی , درده.

الهمس

نجوا , بیخ گوشی , نجواکردن , پچ پچ کردن.

الحموضت

ترشی , دبشی , درشتی , تندی , حموضت , اسیدیته , ترشی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید