برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


patronymic

مشتق از نام پدر , پدری , نام خانوادگی , پدر نامی.

patsy

فریب خورده , شخص گول خورده , نازک نارنجی.

patten

کفش چوبی.

patter

ذکر کردن , بطور سریع وردخواندن , تند تند حرف زدن , لهجه محلی.

pattern

الگو , نقش.

pattern

انگاره , طرح , الگو , صفات وخصوصیات فردی , خصوصیات , بعنوان نمونه یا سرمشق بکار رفتن , نظیربودن , همتا بودن , تقلید کردن , نقشه یا طرح ساختن , بعنوان الگو بکاربردن.

pattern recognition

الگو شناسی.

pattie

نان شیرینی میوه دار یاگوشت دار.

patty

نان شیرینی میوه دار یاگوشت دار.

patulous

باز , گشاده , گشوده , منبسط , پهن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی