برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


varomaton

بی دقت, بی احتیاط , بی تدبیر, بی احتیاط , بی ملا حظه, فاقد حس تشخیص , بی تمیز , بی احتیاط , بی ملا حظه, تند , عجول , بی پروا , بی احتیاط , محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه.

varovainen

بادقت , با احتیاط , مواظب , بیمناک, هوشیار , محتاط , مواظب, بااحتیاط , ملا حظه کار , مال اندیش , باتدبیر, محافظه کار , پیرو سنت قدیم, متوجه , مواظب, محتاط , از روی احتیاط, بسیار محتاط , با ملا حظه , هشیار.

varpu

شاخه کوچک , ترکه, شاخه کوچک , ترکه , بوته , میخ کوچک بی سر , نوباوه , جوانک , گلدوزی کردن , بشکل شاخ وبرگ در اوردن, شاخه کوچک , ترکه , :فهمیدن , دیدن.

varpunen

گنجشگ خانگی , انواع گنجشگ.

varrella

همراه , جلو , پیش , در امتداد خط , موازی با طول, درمدت , هنگام , درجریان , در طی, در , توی , لای , هنگامه , در موقع , درون , درونی , میانی , دارای , شامل , دم دست , رسیده , امده , به طرف , نزدیک ساحل , با امتیاز , در میان گذاشتن , جمع کردن, وصل , روشن , برقرار.

varsa

کره اسب , شخص ناازموده , تازه کار , نوعی طپانچه, کره مادیان , قسراق , دختر شوخ و جوان, کره اسب , توله حیوانات , کره زاییدن.

varsi

بازو , مسلح کردن, شکل , رقم , پیکر, قاب , چارچوب , قاب کردن, دسته , دسته کارد , قبضه , دسته گذاشتن, دسته , قبضه شمشیر , وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با , رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن, دسته , دسته تبر , دسته

varsijousi

کمان زنبورکی , کمان پولا دی.

varsin

تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما , خوب , بطور دلپذیر , قشنگ کردن , اراستن, کاملا , بکلی , تماما , سراسر , واقعا.

varta vasten

صریحا , فورا.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی