برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


puinen

چوبی , از چوب ساخته شده , خشن , شق , راست , سیخ.

puisto

پارک , باغ ملی , گردشگاه , پردیز , شکارگاه محصور , مرتع , درماندگاه اتومبیل نگاهداشتن , اتومبیل را پارک کردن , قرار دادن.

puistotie

بزرگراه , باغراه.

puitteet

تسهیلا ت , امکانات.

pukea

رخت , اسباب , اراستن , پوشاندن , جامه, پوشاندن , اراستن, لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر , پانسمان کردن , پیراستن, لباس , پوشاک ویژه , کسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانیدن به , لباس پوشانیدن , طرز رفتار, جامه , پوشاک , جامه رو , رخت, لباس پوشیده , ملبس , شایستگی داشتن , مجهز کردن, جامه , پوشاک , ملبوس پوشاندن, جامه پوشاندن , لباس پوشیدن , جامه, پوشیدن , در بر کردن , بر سر گذاشتن , پاکردن (کفش و غیره) , عینک یا کراوات زدن , فرسودن , دوام کردن , پوشاک, تحریک و عصبانی کردن.

pukeutua

رخت , اسباب , اراستن , پوشاندن , جامه, پوشاندن , اراستن, لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر , پانسمان کردن , پیراستن, لباس , پوشاک ویژه , کسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانیدن به , لباس پوشانیدن , طرز رفتار, جامه , پوشاک , جامه رو , رخت, لباس پوشیده , ملبس , شایستگی داشتن , مجهز کردن, جامه , پوشاک , ملبوس پوشاندن, جامه پوشاندن , لباس پوشیدن , جامه, تحریک و عصبانی کردن.

pukineet

جامه لباس , ملبوس , رخت.

pukki

جنس نر اهو وحیوانات دیگر , قوچ , دلا ر , بالا پریدن وقوز کردن(چون اسب) , ازروی خرک پریدن , مخالفت کردن با (دربازی فوتبال وغیره) , جفتک , جفتک انداختن, نیمکت زیر الوار اماده برای اره کشی , خرک.

pukkihyppely

بازی جفتک چارکش , باجست وخیز حرکت کردن , جفتک چارکش کردن , از یکدیگر بنوبت جلو زدن , گریز زدن , گره گره حرکت کردن.

sde

شاهین ترازو , میله , شاهپر , تیرعمارت , نورافکندن , پرتوافکندن , پرتو , شعاع, شعاع , شعاع دایره , زند زبرین , نصف قطر , برش دادن, شعاع , اشعه.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی