برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


kilist

درگروگان , گرو , وثیقه , ضمانت , بیعانه , باده نوشی بسلا متی کسی , بسلا متی , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متی کسی باده نوشیدن , متعهد شدن , التزام دادن, سلا م , احترام نظامی , سرلا م کردن , سلا م دادن , تهنیت گفتن , درود, نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان) , بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن, مجلس میخواری , ابجو یا شراب مخلوط با ادویه و شکر , میگساری کردن , عیاشی کردن , نوش.

kilo

یک کیلوگرم معادل هزارگرم, کیلو گرم , هزار گرم

kilogramma

کیلو گرم , هزار گرم

kilpa

رقابت , مسابقه, مسابقه , گردش , دور , دوران , مسیر , دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طایفه , قوم , طبقه.

kilpailija

رقابت , مسابقه, رقیب , هم چشم , حریف , هم اورد, هم اورد , رقیب , حریف , هم چشم , هم چشمی کننده , نظیر , شبیه , هم چشمی , رقابت کردن.

kilpailla

رقابت کردن با , هم چشمی کردن , مسابقه دادن, ستیزه کردن , مخالفت کرده با , رقابت کردن , ادعا کردن, هم اورد , رقیب , حریف , هم چشم , هم چشمی کننده , نظیر , شبیه , هم چشمی , رقابت کردن, رقابت کردن , هم چشمی کردن , رقیب شدن.

kilpailu

رقابت , مسابقه, مباحثه وجدل کردن , اعتراض داشتن بر , ستیزه کردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

kilpailukyky

صلا حیت , شایستگی , کفایت , سررشته.

kilpailukykyinen

لا یق , ذی صلا حیت , شایسته , دارای سر رشته.

kilparata

خط سیر مسابقه , مسیر مسابقه.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی