برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


taulu

جدول , میز , مطرح کردن, لوح , لوحه , صفحه , تخته , ورقه , قرص , بر لوح نوشتن.

taulukko

نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافیگ , ترسیم اماری , بر روی نقشه نشان دادن , کشیدن , طرح کردن , نگاره, ورق, جدول , میز , مطرح کردن, لوح , لوحه , صفحه , تخته , ورقه , قرص , بر لوح نوشتن, جدولی , فهرستی , تخته ای , لوحی , کوهمیزی.

tausta

زمینه , نهانگاه , سابقه, زمینه , مفاد , مفهوم.

tauti

ناخوشی , مرض , علت , دچارعلت کردن, مرض , ناخوشی , بیماری , کسالت , شرارت , بدی.

tavallinen

عمومی , معمولی , متعارفی , عادی , مشترک , پیش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومی , مشارکت کردن , مشاع بودن , مشترکا استفاده کردن, معمولی , عادی , متداول , پیش پا افتاده, همیشگی , معمول , عادی , مرسوم , متداول.

tavallisesti

معمولا.

tavanomainen

مرسوم , مطابق ایین وقاعده , پیرو سنت ورسوم.

tavara

وسیله مناسب , متاع , کالا , جنس, کالا , مال التجاره , تجارت کردن.

tavaraer

دسته, حمل , ارسال , محموله , مرسوله, بسی , بسیار , چندین , قواره , تکه , سهم , بخش , بهره , قسمت , سرنوشت , پارچه , قطعه , توده انبوه , قرعه , محوطه , قطعه زمین , جنس عرضه شده برای فروش , کالا , بقطعات تقسیم کردن , تقسیم بندی کردن , جورکردن , بخش کردن , سهم بندی کردن, مقدار , چندی , کمیت , قدر , اندازه , حد , مبلغ.

tavaras ili

شاه سیم.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید