برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


osallinen

در گیر , پیچیده , بغرنج , مبهم , گرفتار , مورد بحث.

osallistua

بکارگماشتن , گرفتن , استخدام کردن , نامزدکردن , متعهد کردن , از پیش سفارش دادن , مجذوب کردن , درهم انداختن , گیردادن , گروگذاشتن , گرودادن , ضامن کردن , عهد کردن , قول دادن, ثبت کردن , داخل شدن, شریک شدن , شرکت کردن , سهیم شدن, تعقیب قانونی کردن , دنبال کردن پیگرد کردن, تعقیب کردن , تعاقب کردن , تحت تعقیب قانونی قرار دادن , دنبال کردن , اتخاذکردن , پیگیری کردن , پیگرد کردن.

osallisuus

درگیری , گرفتاری.

osamaksu

قسط , بخش.

osam r

تقسیم , بخش , قسمت, بخش , سهم, بهر , خارج قسمت.

osanen

اجزاء , ترکیب کننده , ترکیب دهنده , جزء, جسم بسیط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محیط طبیعی , اخشیج , عامل, تکه, فقره , اقلا م , رقم , تکه , قطعه خبری , بخش, خرده , ریزه , ذره , لفظ , حرف, تکه , دانه , مهره , وصله کردن, سهم , حصه , بخش , بهره , قسمت , بخش کردن , سهم بردن , قیچی کردن.

osanottaja

سرپرست , همراه , ملا زم , مواظب , وابسته, ملا قات کننده , برخورد کننده.

osanottajaton

بی مراقبت.

osanotto

توجه , مواظبت , رسیدگی , تیمار , پرستاری , خدمت , ملا زمت , حضور , حضار , همراهان , ملتزمین.

osapuoli

قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر , حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار , طرف , یارو , مهمانی دادن یارفتن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی