برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


peiliminen

وابسته به اینه طبی یا سپکولوم.

peite-

نهان , راز , پناهگاه , پوشیده , پوشپر.

peitt

فرش , قالی , زیلو, پیچیدن , پوشاندن , درلفاف گذاشتن , فراگرفتن , دورچیزی راگرفتن , احاطه کردن, ریختن , پاشیدن , پخش کردن.

pekoni

گوشت نمک زده ء پهلو و پشت خوک.

pelastaa

بیرون بردن , از تهمت تبرءه شدن , به نتیجه موفقیت امیزی رسیدن, ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره) , رستگار کردن, رهایی دادن , رهانیدن , خلا صی , رهایی, نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز , بجز اینکه.

pelastus

باز خرید , خریداری و ازاد سازی , رستگاری, رهایی دادن , رهانیدن , خلا صی , رهایی, رستگاری , نجات , رهایی , سبب نجات, نجات دهنده , ناجی.

pelata

بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

peli

بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار , جانور شکاری , یک دور بازی , مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال, حریف , همتا , نظیر , لنگه , همسر , جفت , ازدواج , زورازمایی , وصلت دادن , حریف کسی بودن , جور بودن با , بهم امدن , مسابقه , کبریت , چوب کبریت.

pelikaani

مرغ سقا , مرغ ماهیخوار.

pelimerkki

مرد , انسان , شخص , بر , نوکر , مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردی, تکه , دانه , مهره , وصله کردن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی