برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


ommella yhteen

لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن.

on

هستند , هستید , هستیم, است هست (سوم شخص مفرد از فعل)

on ollut

بوده , بوده است , سابقا.

onanoida

جلق زدن.

ongelma

مسلله غامض , معمای غیر قابل حل , وضع دشوار, مسلله , مشکل, سرگردانی , گیجی , تحیر , حیرت , معما, ازار , ازار دادن , رنجه کردن , زحمت دادن , دچار کردن , اشفتن , مصدع شدن , مزاحمت , زحمت , رنجه.

ongenkoho

کسی یا چیزی که متصل بالا وپایین رود یا داخل وخارج شود.

onkija

ماهی گیر.

onkimies

ماهی گیر.

onnekas

خوشبخت , مساعد , خوش شانس , خوب, خوش اقبال , بختیار , خوش یمن , خوش قدم.

onnellinen

خوشبخت , مساعد , خوش شانس , خوب, خرسند , خوشحال , شاد , خوشرو , مسرور , خوشنود, خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضی , سعید , مبارک , فرخنده.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی