برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


nimi

نام , اسم , لقب , نامگذاری , وجه تسمیه, نام گذاری , تسمیه , لقب یا عنوان , طبقه بندی , مذهب , واحد جنس , پول, نقش, نام.

nimike

کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند , صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

nimikirjain

نخستبن , اول , اولین , اصلی , اغازی , ابتدایی , بدوی , واقع در اغاز , اولین قسمت , پاراف.

nimikirjoitus

امضاء , دستینه , صحه , توشیح , امضاء کردن.

nimitell

فرا خواندن , فرا خوان.

nimitt j

برخه نام , تقسیم کننده , مشتق کننده , مقسوم علیه , مخرج.

nimitt

تعیین کردن , برقرار کردن , منصوب کردن , گماشتن , واداشتن.

nimi

برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن, کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند , صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

nimiid

برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

nipistys

نیشگون گرفتن , قاپیدن , مضیقه , تنگنا , موقعیت باریک , سربزنگاه , نیشگون , اندک , جانشین.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی