برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فندلاندی     

دیکشنری عربی     


onnistua

باقی ماندن , دادن , وقوع یافتن , طی شدن, کامیاب شدن , موفق شدن , نتیجه بخشیدن , بدنبال امدن , بطور توالی قرار گرفتن.

onnistuminen

موفقیت , کامیابی.

onnitella

تبریک گفتن , شادباش گفتن.

onsentaa

درقالب قرار دادن , بشکل دراوردن , انداختن , طرح کردن ,معین کردن (رل بازیگر) , پخش کردن (رل میان بازیگران) , پراکندن , ریختن بطور اسم صدر) , مهره ریزی , طاس اندازی , قالب , طرح , گچ گیری , افکندن, گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن, گیره ای که مته را در ماشین نگه میدارد , مرغک , عزیزم ,جانم , جوجه مرغ تکان , صدایی که برای راندن حیوان بکار میرود, استفراغ کردن , خالی کردن , ریختن, صدای خوک یاگراز , صدای غاز وحشی یا بوق ماشین وامثال ان, استفراغ کردن , قی , استفراغ , بالا اوردن , :رنگ ابی تیره , ابی سیر, برگشتن , برگرداندن , قی کردن, اوغ زدن , قی کردن, قی کردن , فوران کردن (مواد اتشفشانی) , با فشار خارج کردن , بخارج ریختن, بلند کردن , کناره گیری کردن از , قی کردن-, قی کردن , استفراغ کردن , برگرداندن , هراشیدن.

ontto

پوک , میالن تهی , گودافتاده , گودشده , تهی , پوچ , بی حقیقت , غیر صمیمی , کاواک , خالی کردن.

ooppera

اپرا , تماشاخانه , اهنگ اپرا.

opas

راهنما , هادی , راهنمایی کردن, کتاب راهنمای مسافران , کتاب راهنما, راه یاب , بلد راه , پیشرو , کاشف, پیش اهنگ , پیشاهنگی کردن , دیده بانی کردن , عملیات اکتشافی کردن پوییدن , دیده بان , مامور اکتشاف, راهنما , راهنمایا کنترل سینما و غیره , راهنمایی کردن , یساولی کردن , طلیعه چیزی بودن.

opaskirja

راهنما , هادی , راهنمایی کردن, کتاب راهنمای مسافران , کتاب راهنما.

opastaa

هدایت کردن , رفتار, مستقیم , هدایت کردن, راهنما , هادی , راهنمایی کردن, سر , کله , راس , عدد , نوک , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , : سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر , رهبری کردن , دربالا واقع شدن

opastus

اندرز , رایزنی , صوابدید , مشورت , مصلحت , نظر , عقیده , پند , نصیحت , اگاهی , خبر , اطلا ع, راهنمایی , هدایت , راهنما , رهبری , رهنمود.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی