برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


d nomment

نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

dnommer

نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

d nommez

نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

dnommons

نامیدن , معین کردن , تخصیص دادن به.

d noncent

علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

dnoncer

علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

d noncez

علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

dnon ons

علیه کسی اظهاری کردن , کسی یا چیزی را ننگین کردن , تقبیح کردن.

dnotant

نمایش , جلوه , اراءه , اشکارسازی , اظهار , علا مت , مظهر.

d notent

نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی