برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


"substantif

قاءم بذات , متکی بخود , مقدار زیاد , دارای ماهیت واقعی , حقیقی , شبیه اسم , دارای خواص اسم.

substantif

اسم , نام , موصوف.

"substantive

قاءم بذات , متکی بخود , مقدار زیاد , دارای ماهیت واقعی , حقیقی , شبیه اسم , دارای خواص اسم.

substituent

عوض , جانشین , تعویض , جانشین کردن , تعویض کردن , جابجاکردن , بدل.

substituer

عوض , جانشین , تعویض , جانشین کردن , تعویض کردن , جابجاکردن , بدل.

substituez

عوض , جانشین , تعویض , جانشین کردن , تعویض کردن , جابجاکردن , بدل.

substituons

عوض , جانشین , تعویض , جانشین کردن , تعویض کردن , جابجاکردن , بدل.

substitut

عوض , جانشین , تعویض , جانشین کردن , تعویض کردن , جابجاکردن , بدل.

substitution

تعویض , جانشینی , علی البدلی , کفالت.

subterfuge

طفره , گریز , طفره زنی , اختفاء , عذر , بهانه.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات