برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


finaliser

بپایان رساندن , بمرحله نهایی رساندن.

finalisez

بپایان رساندن , بمرحله نهایی رساندن.

finalisons

بپایان رساندن , بمرحله نهایی رساندن.

finalit

قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پیشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پیشنهادکردن , نیت.

finance

مالیه , دارایی , علم دارایی , تهیه پول کردن , درکارهای مالی داخل شدن.

financent

مالیه , دارایی , علم دارایی , تهیه پول کردن , درکارهای مالی داخل شدن.

financer

مالیه , دارایی , علم دارایی , تهیه پول کردن , درکارهای مالی داخل شدن.

financez

مالیه , دارایی , علم دارایی , تهیه پول کردن , درکارهای مالی داخل شدن.

financiel

مالی.

financielle

مالی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات