برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


corpulent

فربه , تنومند , گوشتالو , جسیم.

corpuscule

تنیزه , ذره , جسمک , گویچه(سفید یاسرخ خون وبافت های غضروفی وغیره) , گلبول.

correct

کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار , بسنده , مساوی , رسا , :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن. , درست , صحیح , صحیح کردن , اصلا ح کردن , تادیب کردن.

correction

تصحیح , اصلا ح , غلط گیری , تادیب.

corrlation

ارتباط , ربط , همبستگی , بستگی دوچیز باهم.

correspondance

ارتباط , مطابقت , تشابه , مراسلا ت.

correspondant

متناظر , مکاتبه کننده. , متناظر , مکاتبه کننده.

correspondent

برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن , مکاتبه کردن , رابطه داشتن.

correspondez

برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن, مکاتبه کردن , رابطه داشتن.

correspondons

برابربودن , بهم مربوط بودن , مانند یا مشابه بودن , مکاتبه کردن , رابطه داشتن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید