برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


d rogation

معافیت.

drogatoire

موهن , مضر , زیان اور و مایه رسوایی , خفت اور.

d roulement

اجرا.

derrire

عقب , پشت سر , باقی کار , باقی دار , عقب مانده , دارای پس افت , عقب تراز , بعداز , دیرتراز , پشتیبان , اتکاء , کپل , نشیمن گاه.

d s

از , بواسطه , درنتیجه , از روی , مطابق , از پیش.

dsaccord

اختلا ف , مغایرت , عدم توافق , ناسازگاری.

d sagrable

نامطبوع , ناسازگار , ناگوار , مغایر , ناپسند.

d sagrgation

از هم باشیدگی , تجزیه.

d sagrgent

خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن.

d sagrgeons

خرد کردن , تجزیه شدن , فرو ریختن , از هم پاشیدن , فاسد شدن , متلا شی شدن یاکردن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات