برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


rugissez

خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشیدن

rugissons

خروش , خروشیدن , غرش کردن , غریدن , داد زدن , داد کشیدن

ruine

نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن.

ruinent

نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن.

ruiner

نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن.

"ruineux

ویرانگر , ویران , خراب , خراب کننده , خانمان برانداز.

ruinez

نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن.

ruinons

نابودی , خرابی , خرابه , ویرانه , تباهی , خراب کردن , فنا کردن , فاسد کردن.

ruminant

راجعه , رجعی , گردنده , دورانی , چرخنده.

ruminent

چرخیدن , گردیدن , گردش کردن , سیر کردن , دور زدن , تغییر کردن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات