برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


annot

برجسته , مورد ملا حظه.

annote

برجسته , مورد ملا حظه.

annot es

برجسته , مورد ملا حظه.

annotent

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annoter

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annotrent

برجسته , مورد ملا حظه.

annot s

برجسته , مورد ملا حظه.

annotez

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annotons

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

annuaire

کتاب راهنما. , سالنامه , گزارشات سالا نه.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات