برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


r alisation

تحقق , فهم.

r alisent

تحقق بخشیدن , پی بردن.

raliser

تحقق بخشیدن , پی بردن.

r alisez

تحقق بخشیدن , پی بردن.

ralisme

راستین گرایی , واقع بینی , واقع گرایی , رءالیسم , تحقق گرایی.

r alisons

تحقق بخشیدن , پی بردن.

"raliste

واقع بین , تحقق گرای , راستین گرای.

r aliste

واقع بین , تحقق گرای , راستین گرای.

ralit

حقیقت , واقعیت , هستی , اصلیت , اصالت وجود.

r aprovisionnement

دوباره پرکردن , بازپرسازی.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی