برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


dsob is

نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob issance

سرپیچی , نافرمانی , عدم اطاعت.

dsob issant

نافرمان , سرکش , نامطیع , گردنکش , متمرد.

dsob issent

نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob issez

نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsob issons

نافرمانی کردن , سرپیچی کردن , اطاعت نکردن , نقص کردن , شکستن.

dsoccup

بیکار , تنبل , بیهوده , بیخود , بی اساس , بی پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف کردن , تنبل شدن.

dsodorisant

بوزدا , برطرف کننده بوی بد , ماده دافع بوی بد.

d solation

ویرانی , خرابی , تنگی , دلتنگی , پریشانی.

dsordre

بی نظمی , اختلا ل , بی ترتیبی , اشفتگی , کسالت , برهم زدن , مختل کردن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی