برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


d passons

تجاوز کردن , متجاوز بودن.

dp cha

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp chai

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp chmes

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

d pch

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp che

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

d pch es

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.

dp chent

شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

dp cher

شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

dp chrent

شتابزده , زود , هول هولکی , بی تامل , عجولا نه , دستپاچه.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی