برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


fus e

پرتابه , موشک , فشفشه , راکت , با سرعت از جای جستن , بطور عمودی از زمین بلندشدن , موشک وار رفتن.

fusible

فتیله مواد منفجره , فیوز , فتیله گذاشتن در , سیم گذاشتن , فیوزدارکردن , امیختن , ترکیب کردن یا شدن , ذوب شدن.

fusil

تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

fusion

ذوب , گداختگی , امیزش.

fusionner

یکی کردن , ممزوج کردن , ترکیب کردن , فرورفتن , مستهلک شدن , غرق شدن.

fut

بود.

ftes

گذشته فعل be to و جمع فعل ماضی.saw

futur

اینده , مستقبل , بعدی , بعد اینده , اتیه , اخرت. , اینده , مستقبل , بعدی , بعد اینده , اتیه , اخرت.

fuyons

تراوش , رخنه , تراوش کردن , فاش شدن.

gabardine

پارچه گاباردین.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید