برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


pr t

04 روز پرهیز وروزه کاتولیک ها , صیام , ماه روزه.

pr te

04 روز پرهیز وروزه کاتولیک ها , صیام , ماه روزه.

pr tes

04 روز پرهیز وروزه کاتولیک ها , صیام , ماه روزه.

pr tendant

وانمود گر , عذراورنده , متظاهر , مدعی تاج وتخت.

prtendent

وانمود کردن , بخود بستن , دعوی کردن.

pr tendez

وانمود کردن , بخود بستن , دعوی کردن.

prtendons

وانمود کردن , بخود بستن , دعوی کردن.

pr tendre

وانمود کردن , بخود بستن , دعوی کردن.

prtends

وانمود کردن , بخود بستن , دعوی کردن.

pr tent

عاریه دادن , قرض دادن , وام دادن , معطوف داشتن , متوجه کردن , متوجه شدن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید