برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


immergeons

فرو بردن , زیر اب کردن , پوشاندن , غوطه دادن , غسل ارتماسی دادن(برای تعمید).

immerger

فرو بردن , زیر اب کردن , پوشاندن , غوطه دادن , غسل ارتماسی دادن(برای تعمید).

immergez

فرو بردن , زیر اب کردن , پوشاندن , غوطه دادن , غسل ارتماسی دادن(برای تعمید).

immeuble

ساختمان , بنا.

imminent

قریب الوقوع , حتمی.

immodr

بی اعتدال , زیاد.

immodeste

بی شرم , پر رو , بی عفت , گستاخ , جسور , نا نجیب.

immoral

بد سیرت , بد اخلا ق , زشت رفتار , هرزه , فاسد.

immortalit

ابدیت.

immortel

ابدی , فنا ناپذیر , جاویدان , جاوید.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید