برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


idem

ایضا , بشرح فوق , علا مت (//).

identifiant

معین کننده هویت.

identifiants

معین کننده هویت.

identification

شناسایی , تعیین هویت , تطبیق , تمیز.

identifient

شناختن , تشخیص هویت دادن , یکی کردن.

identifier

شناختن , تشخیص هویت دادن , یکی کردن.

identifiez

شناختن , تشخیص هویت دادن , یکی کردن.

identifions

شناختن , تشخیص هویت دادن , یکی کردن.

identit

هویت , شخصیت , اصلیت , شناسایی , عینیت.

idiomatique

اصطلا حی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات