برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


ouvrez

باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

ouvrier

کارگر , عمله.

ouvrir

باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

ouvrons

باز , ازاد , اشکار , باز کردن , باز شدن.

ovale

تخم مرغی , بادامی , بیضی , تخم مرغی شکل.

ovation

ستایش و استقبال , شادی و سرور عمومی , تحسین حضار.

oxyg ne

اکسیژن , اکسیژن دار.

oyant

شنوایی , سامعه , استماع دادرسی , رسیدگی بمحاکمه , گزارش.

oyez

شنیدن , گوش کردن , گوش دادن به , پذیرفتن , استماع کردن , خبر داشتن , درک کردن , سعی کردن , اطاعت کردن.

oyons

شنیدن , گوش کردن , گوش دادن به , پذیرفتن , استماع کردن , خبر داشتن , درک کردن , سعی کردن , اطاعت کردن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی