برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


mthode

روش , اسلوب , طریقه.

m thodologie

گفتار در روش واسلوب , علم اصول , روش شناسی.

mticuleux

باریک بین , خیلی دقیق , وسواسی , ترسو , کمرو.

m tier

پیشه , هنر , صنعت , مهارت , نیرنگ.

mtre

متر , اندازه گیر , سنجنده.

m trique

علم سجع , مبحث بحر ووزن شعر , اندازه ای , استاندارد یامعیارمتری , متری.

mtro

زیر راه , راه زیر زمینی , ترن زیر زمینی , مترو.

m tropolitain

وابسته به پایتخت یا شهر عمده , مطرانی.

mets

گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت.

mettent

گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقدیم داشتن ,تعبیر کردن ,بکار بردن ,منصوب کردن , ترغیب کردن ,استقرار ,پرتاب ,سعی ,ثابت.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات