برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


amoncelez

انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

amoncelons

انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رویهم انباشتن.

amont

بالا ی رودخانه , نزدیک به سرچشمه , مخالف جریان رودخانه

amorcage

بتونه کاری , استر کاری , چیدن برگ رسیده تنباکو.

amorce

کتاب الفباء , مبادی اولیه , بتونه , چاشنی , وابسته بدوران بشر اولیه , باستانی , ابتدایی.

amorcent

درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorcer

درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorcez

درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

amorons

درکشتی سوار کردن , درکشتی گذاشتن , عازم شدن , شروع کردن.

"amorphe

بی شکل , بی نظم , بدون تقسیم بندی , غیر متبلور , غیر شفاف , دارای ساختمان غیر مشخص.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی