برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


arrangeons

مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arranger

مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arrangez

مرتب کردن , ترتیب دادن , اراستن , چیدن , قرار گذاشتن , سازمند کردن.

arrentent

اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrenter

اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrentez

اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrentons

اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

arrestation

توقیف , توقیف کردن , بازداشتن , جلوگیری کردن.

arr t

ایست , ایستادن , ایستاندن.

arrtent

ایست , ایستادن , ایستاندن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات