برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


akzeptabel

پذیرا, پذیرفتنی , پسندیده , قابل قبول , مقبول.

akzeptanz

پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده.

akzeptieren

قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

alarm

(.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarm

(.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarmieren

(.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

algorithm

الگوریتم.

alkohol

الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alkohol[noun]

الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alkoholik

الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات