برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Verehrung[noun]

ستایش , تکریم , احترام , نیایش , تقدیس.

Vereinbaren

خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

Vereinbarung

سازش , موافقت , پیمان , قرار, قبول , (د.) مطابقه ء نحوی , (حق.) معاهده و مقاطعه ء , توافق.

Vereiterung[noun]

ایجاد زخم یا قرحه , زخم یا قرحه , ریشی.

Verfahren

مراحل مختلف چیزی , پیشرفت تدریجی ومداوم , جریان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهیه کردن , مراحلی را طی کردن , بانجام رساندن , تمام کردن , فرا گرد, فراشد, روند, فرایند.

Verfassen

نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

Verfasser

(.n) :منصف , مولف , نویسنده , موسس , بانی , باعث , خالق ,نیا, (.vt) :نویسندگی کردن , تالیف و تصنیف کردن , باعث شدن.

Verfassung

توضیح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهارکردن , تعیین کردن , حال , , چگونگی , کیفیت , دولت , استان , ملت , جمهوری , کشور, ایالت , کشوری , دولتی.حالت شتاتع حالت , کشور, ایالت.

Verfehlen

(..نوت.وء)از دست دادن , احساس فقدان چیزی راکردن , گم کردن , خطا کردن , نداشتن , فاقدبودن(.n): دوشیزه.

Verfilmen

پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما, (درجمع) سینما, غبار, تاری چشم , فیلم برداشتن از.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات