برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Gebu.hr[noun]

پردازه , پردازانه , مزد, دستمزد, اجرت , پاداش , پول , شهریه , اجاره کردن , دستمزد دادن به , اجیر کردن.

Gebhr

بار, هزینه , مطالبه هزینه.

Geburt

زایش , تولد, پیدایش , اغاز, زاد, اغاز کردن , زادن.

Geb rtig

بومی , اهلی , محلی.

Gel[noun]

ژال , ماده ژلا تینی چسبناکی که در نتیجه بسته شدن مواد چسبنده بوجود میاید, ژلا تین , دلمه شدن.

Geladen[adverb]

(ز.ع.- امر.) مست , پولدار, دارای پول زیاد, بارشده , مملو, پر.

Gelatine[noun]

(گعلاتءن) دلمه , ژلا تینی , سریشم.

Gelufig

اشنا, وارد در, مانوس , خودی , خودمانی.

Gelb

زرد, اصفر, ترسو, زردی.

Gelbbraun

دباغی کردن , برنگ قهوه ای وسبزه دراوردن , باحمام افتاب پوست بدن راقهوه ای کردن , برنزه , مازوی دباغی , پوست مازو, مازویی , قهوه ای مایل به زرد.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات