برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Video

تلویزیونی , تلویزیون.

Vieh

احشام واغنام , گله گاو.

Viel

بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

Viele

بی حد و حصر, معتنی به , متعدد, وافر, بیشمار.

Viele

بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

Vielen

بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

Vielerlei

بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

ausnutzen

بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

auspfeifen[verb]

صدای خش خش , صدای هیس (مثل صدای مار), هیس کردن.

ausprobieren

نمونه , مسطوره , الگو, ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی