برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Proze

محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش.

Prfen

جلوگیری کردن از, ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک صهعثک مقابله , مقابله کردن , بررسی , بررسی کردن.

Prunk

رژه , سان , نمایش با شکوه , جلوه , نمایش , خودنمایی , جولا ن , میدان رژه , تظاهرات , عملیات دسته جمعی , اجتماع مردم , رژه رفتن , خود نمایی کردن.

Publikum

عمومی , اشکار, مردم.

Publizieren

چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن.

Puder

پودر, پودر صورت , گرد, باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

Puderdose

فشرده , فشرده کردن.

Pudern

پودر, پودر صورت , گرد, باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

Pullover

عرق گیر, کسیکه عرق میکند, پلوور, ژاکت.

Pult

میز, میز تحریر.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات