برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


anma end

گردن فراز, متکبر, خودبین , گستاخ , پرنخوت.

anmaung

گردنفرازی , خودبینی , تکبر, نخوت , گستاخی , شدت عمل.

anmerken

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

anmerkung

یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

anmessen

در خور, مقتضی , شایسته , خوراندن.

anmut

توفیق, فیض, تاءید, مرحمت, زیبایی, خوبی, خوش اندامی, ظرافت, فریبندگی, دعای فیض و برکت, خوش نیتی, بخشایندگی, بخشش, بخت, اقبال, قرعه, جذابیت, زینت بخشیدن, اراستن, تشویق کردن, لذت بخشیدن, مورد عفو قرار دادن.

annahme

پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده.

annahment

پذیرنده , قبول کننده.

annehmen

قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید), در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

annonce

اگهی , اعلا ن , خبر, اگاهی.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی