برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Diskette

گرده لرزان.

Diskette

گرده کوچک.

Diskussion

بحث , مذاکره.

Diskutieren

بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

Dissolute

گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره), شکست خوردن.

Doch

هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

Doch

هرچند, اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز, اما.

Dock

بارانداز, لنگرگاه , بریدن , کوتاه کردن , جاخالی کردن , موقوف کردن , جای محکوم یا زندانی در محکمه.

Docken

بارانداز, لنگرگاه , بریدن , کوتاه کردن , جاخالی کردن , موقوف کردن , جای محکوم یا زندانی در محکمه.

Doe harmonie[noun]

هارمونی , تطبیق , توازن , هم اهنگی , همسازی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات