برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Weisse r be

(g.S.) شلغم , منداب.

Weit

(.n&.adj.adv) دراز, طولا نی , طویل , مدید, کشیده , دیر,گذشته ازوقت , (.vi&.vt): اشتیاق داشتن , میل داشتن , ارزوی چیزی را داشتن , طولا نی کردن , (در شعر) مناسب بودن.

Weit

دوراز, بسیار, بمراتب , زیاد, خیلی , دور دست , بعید, بعلا وه.

Weit

پهن , عریض , گشاد, فراخ , وسیع , پهناور, زیاد, پرت , کاملا باز, عمومی , نامحدود, وسیع.

Weit

وسیع , جادار, پهن , درشت , لبریز, جامع , کامل , سترگ , بسیط, بزرگ , حجیم , هنگفت.

Weiter ferner

بیشتر, دیگر, مجدد, اضافی , زاءد, بعلا وه , بعدی , دوتر,جلوتر, پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به.

Weiter

بیشتر, دیگر, مجدد, اضافی , زاءد, بعلا وه , بعدی , دوتر,جلوتر, پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به.

Weitverbreitet

محبوب , وابسته بتوده مردم , خلقی , ملی , توده پسند, عوام.

Weitverbreitet[adjective]

شایع , همه جا منتشر, گسترده.

Weizen

(g.S.) گندم.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات