برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Nicht ansprechend[adjective]

غیر قابل استیناف , غیر جذاب , غیر منطقی , ناپسند, نچسب.

Nicht anwesend

بی مراقبت.

Nicht ausgerichtet

بدون صف ارایی , غیر وابسته بحزب , غیر متشکل , بیطرف.

Nicht bewusst[adjective]

بی اطلا ع , بی خبر, ناگهان , غفلتا, سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه.

Nicht gefesselt[adjective]

بازکردن , گشودن (زره و مانند ان), رها یا ازاد کردن , شل کردن , تضعیف کردن.

Nicht haben[verb]

.= have not

Nicht kaputt

رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

Nicht pleite[adjective]

رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

Nicht unterstu.tzt[verb]

بی حامی , رام نشده.

Nicht zustimmen

نا همرای بودن , موافق نبودن , مخالف بودن , ناسازگار بودن , نساختن با, مخالفت کردن با, مغایر بودن.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی