برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


allergie[noun]

حساسیت نسبت بچیزی.

alles

همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

alles

همه چیز.

alles[noun]

همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

allgegenwa.rtig[adjective]

حاضر در همه جا.

allgegenwaertig[adjective]

(م.م.) حاضر, همه جا حاضر, موجود درهمه جا.

allgegenwart[noun]

حضور در همه جا در ان واحد (درمورد خدا).

allgemein

عمومی , اشکار, مردم.

allgemein[adjective]

عمومی , جامع , همگانی , متداول , کلی , معمولی , همگان , ژنرال , ارتشبد.

allgemein[adverb]

بطور کلی , عموما, معمولا.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی