برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Formell

رسمی , دارای فکر, مقید به اداب ورسوم اداری , تفصیلی , عارضی , لباس رسمی شب , قرار دادی.

Formen

مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

Formen

قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد, با قالب بشکل دراوردن.

Formen

ریخت , شکل دادن.

Formte

بشکل درامده.

Forst

جنگل , بیشه , تبدیل به جنگل کردن , درختکاری کردن.

Fortbestehen

ادامه دادن.

Fortgehen

راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

Fortschritt

پیشرفت , پیشرفت کردن.

Fotoabzug

عکس چاپی , مواد چاپی , چاپ کردن , منتشر کردن , ماشین کردن.
پشتیبانان جس جو
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی