برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Schuster

کفش دوز, کفاش.

Schutz[noun]

تامین کردن , امن نگهداشتن.

Sch tze

کماندار, تیرانداز, (نج) صورت فلکی قوس.

Schtze[noun]

تیرانداز ماهر, نشانه گیر.

Schutzmarke

علا مت تجارتی , علا مت تجارتی گذاشتن.

Schwa.che[noun]

ضعف , سستی , بی بنیه گی , فتور, عیب , نقص.

Schwa.chen[verb]

سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

Schwa.chlich[adjective]

چیز ابکی , چیز رقیق و نرم , سست و ضعیف.

Schwach

سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور, کم رو.

Schwach[adjective]

ضغیف , کم زور, ناتوان , عاجز, سست , نحیف.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی