برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


berh ren

تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

berirdisch

بالا سری , هوایی.

berlastung

تراکم , (طب) جمع شدن خون یا اخلا ط, گرفتگی.

berma

فراوانی , وفور.

bermitteln

فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

bernacht

در مدت شب , در مدت یک شب , شبانه.

berpr fen

تجدید نظر کردن.

berredung

تشویق , تحریک , اجبار, متقاعد سازی , نظریه یا عقیده از روی اطمینان , اطمینان , عقیده دینی , نوع , قسم , ترغیب.

berschrift

کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند, صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

bersehen

تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید