برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Fast

تقریبا, بطور نزدیک.

Fasten

تند, تندرو, سریع السیر, جلد و چابک , رنگ نرو, پایدار, باوفا, سفت , روزه , روزه گرفتن , فورا.

Faul

گناهکار, اشتباه کار, غلط, ناصحیح , خطا, (طب) ناخوش , فاسد.

Faust

مشت , مشت زدن , بامشت گرفتن , کوشش , کار.

Faustschlag[noun]

مشروب مرکب از شراب ومشروبات دیگر, کوتاه , قطور, مشت , ضربت مشت , قوت , استامپ , مهر, مشت زدن بر, منگنه کردن , سوراخ کردن , پهلوان کچل.

Februar

فوریه.

Fechten

حصار, دیوار, پرچین , محجر, سپر, شمشیر بازی , خاکریز, پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

Feder

بهار, چشمه , سرچشمه , فنر, انبرک , جست وخیز, حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر, پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

Feder

قلم , کلک , شیوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حیوانات اغل , خانه ییلا قی , نوشتن , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن.

Feder[noun]

پر, پروبال , باپر پوشاندن , باپراراستن , بال دادن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید