برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Vehement[adverb]

(وعهعمعنت) تند, شدید, با حرارت زیاد, غضبناک.

Vehemenz[noun]

شدت , حرارت , تندی , غیظ و غضب , غضب شدید.

Vektor[noun]

حامل , بردار, مسیر, جهت , خط سیر, شعاع حامل , بوسیله برداررهبری کردن.

Ventilator

باد بزن , تماشاچی ورزش دوست , باد زدن , وزیدن بر.

Ventilator[noun]

دستگاه تهویه , هواکش , بادزن , بادگیر.

Vera.chtlich[adjective]

پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود, روی برتافتن , خوار, پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

Verabredung

خرما, درخت خرما, نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

Verachten

تنفر داشتن از, بیم داشتن از, ترس داشتن از, ترساندن , ترسیدن.

Verachtung

تحقیر, اهانت , خفت , خواری.

Verachtung

تنفر, بیزاری , انزجار, وحشت.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید