برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Kapellmeister

رهبر ارکستر, رءیس دسته ء موزیک.

Kapital

حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

Kapitalist

سرمایه دار, سرمایه گرای.

Kappe

(ثاپا) طاق.

Kappe

باشلق یا کلا ه مخصوص کشیشان , روسری , روپوش , کلا هک دودکش , کروک درشکه , اوباش , کاپوت ماشین.

Kaputt

شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

Kapuze

باشلق یا کلا ه مخصوص کشیشان , روسری , روپوش , کلا هک دودکش , کروک درشکه , اوباش , کاپوت ماشین.

Karat[noun]

قیراط, واحد وزن جواهرات.

Kieselstein

ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

Killer[noun]

کشنده , قاتل.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی