برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Unternehmen

مزد, دستمزد, اجرت , کار مزد, دسترنج , حمل کردن , جنگ بر پا کردن , اجیر کردن , اجر.

Unternehmer

کارگشا, مقدم کمپانی , موسس شرکت , پیش قدم درتاسیس.

Unternehmung

عمل تهورامیز, امرخطیر, اقدام مهم , (مانند تاسیس کارخانه وغیره), سرمایه گذاری , تشکیلا ت اقتصادی , مبادرت بکاری کردن , اقدام کردن.

Unternehmungsgeist

عمل تهورامیز, امرخطیر, اقدام مهم , (مانند تاسیس کارخانه وغیره), سرمایه گذاری , تشکیلا ت اقتصادی , مبادرت بکاری کردن , اقدام کردن.

Unterrichten

اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به), یاد دادن (به).

Unterrichten

فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

Unterschreiben

نشان , نشانه , علا مت , اثر, صورت , ایت , تابلو, اعلا ن , امضاء کردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره کردن.

Unterschrift

امضاء , دستینه , صحه , توشیح , امضاء کردن.

"Unterseebo.ote; u-bo.ote[noun]"

زیر دریایی , تحت البحری , زیر دریا حرکت کردن , با زیر دریایی حمله کردن.

Unterseebo.otemann[noun]

کارگر زیر دریایی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات