برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


Drangsal

محنت , رنج , ازمایش سخت , عذاب , اختلا ل.

Drau en

بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

Draussen

بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

Dreck

چرک , کثافت , لکه , خاک.

Drehung

دور, دوران کامل , انقلا ب.

Drei

سه , شماره.3 طهرعع اددرعسس با سه نشانی.

Dreifu

سه پایه , سه رکنی , چیزی که سه پایه داشته.

Dreiig

سی , عدد سی.

Dreissig

سی , عدد سی.

Dreist

تر وتازه , تازه , خرم , زنده , با نشاط, باروح , خنک , سرد, تازه نفس , تازه کار ناازموده , پر رو, جسور, بتارزگی , خنک ساختن , تازه کردن , خنک شدن , اماده , سرخوش , (درمورداب) شیرین.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی