برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


antwort

جوابگویی , پاسخ , واکنش.

antworten

(.vt) :پاسخ دادن , جواب دادن , از عهده برامدن , ضمانت کردن , دفاع کردن (از), جوابگو شدن , بکار امدن ,بکاررفتن , بدرد خوردن , مطابق بودن (با), جواب احتیاج را دادن (.n) :جواب , پاسخ , دفاع.

anwalt

وکیل , مدعی , وکالت , نمایندگی , وکیل مدافع.

anweisen

اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به), یاد دادن (به).

anweisen

مستقیم , هدایت کردن.

anweisung

اظهار, بیان , گفته , تقریر, اعلا میه , شرح , توضیح.

anweisung

حواله پستی وتلگرافی , حواله پول.

anwenden

(.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

anwenden

استفاده کردن از, مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بکار زدن.

anwenden

بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات