برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


osservabile

قابل مراعات , قابل مشاهده , قابل گفتن.

osservante

مراعات کننده , مراقب , هوشیار.

osservanza

سکنی , ایستادگی , دوام , ثبات قدم , رفتار برطبق توافق. , رعایت.

osservare

رعایت کردن , مراعات کردن , مشاهده کردن , ملا حظه کردن , دیدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غیره).

osservatore

مشاهده کننده , مراقب , پیرو رسوم خاص.

osservatorio

رصد خانه , زیچ.

osservazione

مشاهده , ملا حظه , نظر.

ossessionare

ازار کردن , ایجاد عقده روحی کردن.

ossessione

عقده روحی , فکر داءم , وسواس.

ossessivo

عقده ای , دستخوش یک فکر یا میل قوی.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی