برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


nobilta\[noun]

نجابت , اصالت خانوادگی , طبقه نجبا.

noce[noun]

گردو , گردکان , درخت گردو , چوب گردو , رنگ گردویی.

nome

نام.

nome[noun]

اسم اول , نام نخست.

nominabile

شایسته نام بردن , نامبردنی.

nominale[adjective]

اسمی , صوری , جزءی , کم قیمت.

nominare[verb]

کاندید کردن , نامیدن , معرفی کردن , نامزد کردن.

non ciclico[adjective]

غیر مدور , غیر قابل چرخش , مارپیچی.

non e\[verb]

صورت ادغام شده ء

non[preposition]

نقیض , نقض , نفی.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی