برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


algebra[noun]

جبر , جبر و مقابله.

algebrico[adjective]

جبری.

alibi[noun]

(حق.) غیبت هنگام وقوع جرم , جای دیگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن.

alienabile[adjective]

قابل انتقال , قابل فروش , انتقالی.

alienabilit[noun]

قابلیت نقل وانتقال مالکیت , بیگانه سازی.

alienare[verb]

انتقال دادن , بیگانه کردن , منحرف کردن.

alienazione[noun]

بیگانگی. , انتقال مالکیت , بیگانگی , بیزاری.

alieno[adjective]

بیگانه , خارجی , (مج.) مخالف , مغایر , ناسازگار , غریبه بودن , ناسازگار بودن.

alifatico[adjective]

(S.) چربی دار.

alimentare[adjective]

غذایی , رزقی , دستگاه گوارش.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی