برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


favore

التفات , توجه , مرحمت , مساعدت , طرفداری , مرحمت کردن , نیکی کردن به , طرفداری کردن.

favoreggiare[verb]

برانگیختن , جرات دادن , تربیت کردن , تشویق (به عمل بد) کردن , (حق.) معاونت کردن(درجرم) , تشویق , تقویت , ترغیب (به کار بد).

fazione[noun]

دسته بندی , حزب , انجمن , فرقه , نفاق.

fazioso[adjective]

نفاق افکن.

febbre

تب , (مج.) هیجان , تب دار کردن.

fede

ایمان , عقیده , اعتقاد , دین , پیمان , کیش.

fedele

با وفا , باایمان.

fedelta'[noun]

وفاداری.

federale

فدرال , اءتلا فی , اتحادی , اتفاق.

federalismo

فدرالیسم , اصل دولت اءتلا فی.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی