برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


animella[noun]

تیموس حیوانات جوان , دنبلا ن , لوزالمعده.

anno[noun]

سال , سنه , سال نجومی.

annualmente[adverb]

سالیانه , همه سال , سال بسال.

ano[noun]

کفل , پشت , عقب هر چیزی , خصوصی , محرمانه.

anomalia

نابه هنجاری , بی قاعدگی , وضع غیر عادی , خاصیت غیرطبیعی.

anormale

غیر عادی , ناهنجار.

antiquato

خیلی ظریف , از روی مهارت , عجیب و جالب.

anzi[adverb]

نه , خیر , رای منفی.

anziano

ادم کار کشته که چهار سال در نیروی دریایی کار کرده باشد , پیر مرد , پیر.

ape

زنبورعسل , مگس انگبین , زنبور.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی