برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


vorre[verb]

دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند , مثل , قرین , نظیر , همانند , متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید , احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه.

vuoto

رجوع شود به , مانند , فی المثل.

vuoto - aspirapolvere[noun]

خلا ء.

vuoto - lacuna - vacuita\ - stupidita\[noun]

خلا (کهالا) , تهی گری , عاری بودن , چیز تهی , فضای خالی , فراغت , هیچی , پوچی.

vuoto - libero - vacuo - distratto[adjective]

خالی , اشغال نشده , بی متصدی , بلا تصدی , بیکار.

vuoto - vacuo - insignificante[adjective]

تهی , خالی , بی مفهوم , پوچ , کم عقل , بیمعنی.

xenofobia[noun]

(حق.) بیگانه ترسی , بیم از بیگانه.

xenofobo[adjective]

دشمن بیگانه , بیگانه ترس.

xilofono[noun]

(مو.) زیلوفون , سنتور چوبی.

yak[noun]

(.ن) :(ج.ش.) گاومیش دم کلفت , گاونر و کوهان دار , بطور مداوم حرف زدن , وراجی کردن , روده درازی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات