برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


ascissa

طول , بعد افقی.

ascissa[noun]

(ر.) جدا کردن طول روی محور مختصات.

asfalto

سنگ فرش , سنگ فرش کردن خیابان.

asino[noun]

الا غ , خر , (مج.) ادم نادان وکودن.

aspettare[verb]

صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

aspetto

صورت کوچک , سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی , تراش , شکل , منظر , بند , مفصل.

asportare[verb]

از بیخ کندن , قطع کردن , (جراحی) بریدن و خارج کردن.

aspro

تند , زننده , سوزان.

asrattismo

مکتبی که از کیفیات واقعی هنر دوراست , خیال بافی.

assegnare

واگذار کردن , ارجاع کردن , تعیین کردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد کردن , اختصاص دادن , بخش کردن , ذکر کردن.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی