برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


rafforzare[verb]

نیرومند کردن , قوی کردن , تقویت دادن , تقویت یافتن , تحکیم کردن.

ragazza[noun]

دختر , دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

ragazzo

بچه , کودک , طفل , فرزند.

ragazzo[noun]

شخص , مرد , یارو , فرار , گریز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمایش دادن , استهزاء کردن , جیم شدن.

raggio di sole[noun]

پرتو افتاب , تیغ افتاب , ادم مسرور.

raggiungibile

دست یافتنی , قابل وصول , قابل تفریق , موفقیت پذیر.

ragnatela[noun]

بافت یا نسج , تار , منسوج , بافته , تنیدن.

rancore

بی میلی , اکراه , بیزاری , لج , کینه , غرض , غبطه , بخل ورزیدن , لجاجت کردن , غبطه خوردن بر , رشک ورزیدن به , غرغر کردن.

rapidamente

بسرعت , تند.

rapido

تند , چابک , فرز , چست , جلد , سریع , زنده.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی