برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


fallimento[noun]

ورشکستگی , افلا س , توقف بازرگان.

fallire/mancare[verb]

خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن.

falo\[noun]

اتش بزرگ , اتش بازی.

falsificare

ساختن.

falso allarme[noun]

شوخی فریب امیز , گول زدن , دست انداختن.

famiglia

خانواده.

famigliare

گفتگویی , محاوره ای , مصطلح , اصطلا حی.

fancciullo

بچه , کودک , طفل , فرزند.

fantasia

قوه مخیله , وهم , هوس , نقشه خیالی , وسواس , میل , تمایل , فانتزی.

fantasma

شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن., غول (فارسی است).
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید