برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


demanda

درخواست, درخواست نامه, پشت کار, استعمال, خواستارشدن, درخواست, مطالبه, طلب, تقاضا کردن, مطالبه کردن, مرافعه, دعوی, دادخواهی, طرح دعوی در دادگاه, خواهش, درخواست, تقاضا, خواسته, خواستار شدن, تمنا کردن, تقاضا کردن.

demandante

مدعی, مطالبه کننده, خواهان, دادخواه, عارض, شاکی, مدعی.

demandar

تقاضا کردن, تعقیب قانونی کردن, دعوی کردن.

dem s

علا وه بر این, بعلا وه.

demasa

فزونی, زیادتی, زیادی, افراط, بی اعتدالی, اضافه.

demasiado

زیاد, بیش از حد لزوم, بحد افراط, همچنین, هم, بعلا وه, نیز.

democracia

دموکراسی, حکومت قاطبه مردم.

democrata

طرفداراصول حکومت ملی, عضو حزب دموکرات.

democrtica

دموکراتیک.

democr tico

دموکراتیک.
تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی