برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


gr la p

ادم بد دهان, زن غرولندو, سرزنش کردن, بدحرفی کردن, اوقات تلخی کردن (به), چوبکاری کردن.

gr lmakare

دعوا کننده, اهل مشاجره, مخاصم, گرد اورنده احشام.

grlsjuk

ستیزه جو, جدلی, ستیزه جو, جنگار, ستیزگر.

gr lsjuk/elak

چموش, بدخلق, بداخم.

grlsjukt

ستیزه جو, جنگار, ستیزگر.

gr ma

غمگین کردن, غصه دار کردن, محزون کردن, اذیت کردن, اندوهگین کردن.

grmelse

غم, اندوه, غصه, حزن, رنجش.

gr n

سبز, خرم, تازه, ترو تازه, نارس, بی تجربه, رنگ سبز,(در جمع) سبزیجات, سبز شدن, سبز کردن, سبزه, چمن, معتدل.

grn skog

جنگل, درخت راج کوهستانی.

gr naktig

متمایل به سبز.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات