برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


melodis

پراواز, پرنغمه, خوش اهنگ, شیرین, ملیح, خوش الحان, بانوا.

melodram

نمایش توام با موسیقی واواز که پایانی خوش داشته باشد, عشق خوش فرجام.

melodramatisk

مربوط به نمایش ملودرام.

melon

خربزه, هندوانه, خربوزه تخم قند, تیل.

membran

پوشه, غشاء, شامه, پرده, پوست, پوسته.

memorandum

یادداشت, نامه غیر رسمی, تذکاریه.

memorera

یاد سپردن, از بر کردن, حفظ کردن, بخاطر سپردن.

memorial

یادداشت, نامه غیر رسمی, تذکاریه.

men

ولی, اما, لیکن, جز, مگر, باستثنای, فقط, نه تنها, بطور محض, بی, بدون, هرچند, اگر چه, هر قدر هم, بهر حال, هنوز, اما.

mena

میانه, متوسط, وسطی, واقع دروسط, حد وسط, متوسط, میانه روی, اعتدال, منابع درامد, عایدی, پست فطرت, بدجنس, اب زیرکاه, قصد داشتن, مقصود داشتن, هدف داشتن, معنی ومفهوم خاصی داشتن, معنی دادن, میانگین, نظر یا عقیده خود را اظهار داشتن, اظهار نظر کردن, نظریه دادن.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات