برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


anhngare av utvecklingsl ran

فرگشت گرای, معتقد به فرضیه تکامل یافرگشت.

anhrig

منسوب, نسبی, وابسته, خودی, خویشاوند.

anilinf rg

رنگ انیلین.

animal

جانور, حیوان, حیوانی, جانوری, مربوط به روح و جان یا اراده, حس و حرکت.

animalisk

طبیعت حیوانی, زندگی جانوران, حیوانیت.

animera

سرزنده, باروح, جاندار, روح دادن, زندگی بخشیدن, تحریک و تشجیع کردن, جان دادن به.

animerad

سرزنده, باروح, جاندار, روح دادن, زندگی بخشیدن, تحریک و تشجیع کردن, جان دادن به.

animerade

باروح, سرزنده.

animism

جان گرایی, همزاد گرایی, اعتقاد باینکه روح اساس زندگی است, اعتقاد باینکه ارواح مجرد وجود دارند, اعتقاد بعالم روح و تجسم ارواح مردگان.

animistisk

وابسته به جان گرایی یا همزادگرایی.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید