برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
انتخاب دیکشنری:
امکانات این بخش:

دیکشنری انگلیسی     

دیکشنری اسپانیایی     

دیکشنری فرانسه     

دیکشنری آلمانی     

دیکشنری ایتالیایی     

دیکشنری سوئدی     

دیکشنری فنلاندی     

دیکشنری عربی     


avg rande

قطعی, قاطع.

avgrande slag

ضربت قاطع, اتمام حجت, جواب.

avg rande/kritisk

وخیم, بسیار سخت, قاطع.

avhandla

بحث کردن, مطرح کردن, گفتگو کردن.

avhandling

رساله, مقاله, تحقیق, جستجو, تفحص, مقاله, رساله, بحث, پایان نامه, تز, رساله, مقاله, شرح, دانش نویسه, توضیح.

avhjlpa

گزیر, علا ج, دارو, درمان, میزان, چاره, اصلا ح کردن, جبران کردن, درمان کردن.

avhopp

پناهندگی, فرار, ارتداد, عیب.

avhoppare

کسی که ترک تحصیل میکند.

avhysa

فیصله دادن, مستردداشتن, بیرون کردن, خارج کردن, خلع ید کردن.

avhysning

اخراج, خلع ید.
پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
انتخاب دیکشنری:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات