برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

آگاه باشید ، که شیطان حزب خود را بر انگیخته و سپاه خویش بسیج کرده ، تابار دیگر ، ستم در جاى خود مستقر گردد و باطل به جایگاه خود بازگردد . به خدا سوگند ،

هر چه کوشیدند منکرى از من ندیدند ولى میان من و خود به انصاف داورى نکردند .

از من حقى را مى‏طلبند که خود آن را واگذاشته‏اند و خونى را مى‏خواهند که خود ریخته‏اند اگر مى‏گویند که من در ریختن آن خون شریکشان بوده‏ام ، مگر نه این است که آنها را در آن نصیبى بوده است و اگر آنان خود بتنهایى آن خون ریخته‏اند ، پس جز آنها کسى گناهکار نخواهد بود و به کیفر آن دچارند . هر دلیل که بیاورند ، به زیان خود آنهاست .

از مادرى شیر مى‏خواهند که پستانش خشکیده است و مى‏خواهند بدعتى را زنده کنند که

دیگر مرده است . چه نومید است این دعوت کننده کیست آنکه فرا مى‏خواند ؟ و به چه چیز باید پاسخ داد ؟

به هر چه خداوند میان من و ایشان داورى کند ، بدان خشنودم ، که او به کردارهاى ایشان آگاه است . اگر سر بر تابند شمشیر تیز حوالتشان کنم ، که شمشیر درمان باطل است و یاریگر حق . شگفت در این است که مرا به آوردگاه مى‏خوانند و مى‏خواهند که در نبرد پاى بفشرم . مادرانشان در سوگشان بگریند . هیچگاه کسى نتوانسته مرا از تهدید به جنگ بترساند یا از ضرب شمشیر به وحشت افکند . زیرا من در ایمان به خدا به مرز یقین رسیده‏ام و هرگز در دین خود شبهه نیاورم .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی