برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

اى مردم ، ما ، در روزگارى کنیه‏توز و در زمانه‏اى ناسپاس به سر مى‏بریم . نیکوکار ،

بدکار شمرده مى‏شود و ستمکار هر دم بر ستمش مى‏افزاید . از آنچه آموخته‏ایم ، بهره نمى‏گیریم و از آنچه نمى‏دانیم نمى‏پرسیم . از حوادث باک نداریم تا آنگاه که ما را در خود فرو گیرد . پس مردم چهار گروه‏اند : کسى است که اگر در زمین فساد نمى‏کند ،

سببش بیچارگى اوست و کندى شمشیرش و اندک بودن مال و خواسته‏اش .

و کسى است ، که شمشیر از نیام برکشیده و شرّ خویش آشکار کرده و سواران و پیادگان خود برانگیخته و خود را مهیاى فتنه‏گرى و فساد ساخته ، و تا به اندک متاع دنیا رسد ، دینش را تباه کرده ، سوارى چند خواهد که سرداریشان را بر عهده گیرد و منبرى خواهد که از آن فرا رود . چه بد معامله‏اى است که خود را به دنیا بفروشى و این سراى ناپایدار را به عوض آن نعمتها ، که خدا در آن جهان مهیا کرده است بستانى و کسى است ، که دنیا را طلب مى‏کند ، با اعمالى که از آن آخرت است ولى آخرت را نمى‏طلبد با اعمالى که از آن دنیاست . چنین کسى خود را چون فرودستان جلوه مى‏دهد ، به هنگام راه رفتن گامهاى خرد برمى‏دارد ، و دامن جامه کوتاه مى‏کند و خویشتن به زیور صلاح و امانت مى‏آراید و پرده‏پوشى خدا را وسیله معصیت‏ها قرار مى‏دهد .

و کسى است که حقارت نفس و فقدان وسیلت موجب آن شده که به طلب فرمانروایى برنخیزد ، بلکه به همان حال که بوده است بماند . چنین کسى خود را به حلیه قناعت مى‏آراید و جامه اهل زهد و پرهیز مى‏پوشد و حال آنکه ، نه روزى را در زهد به شب آورده و نه شبى را با پرهیزگارى به روز رسانیده است .

از اینان که بگذریم ، مردمى هستند که یاد قیامت چشمانشان را فرو بسته و ترس از روز محشر سرشکشان جارى ساخته است . اینان گاه گریزان‏اند و تنها ، گاه مقهورند و ترسان ، گاه خاموش‏اند و دهان بسته . خدا را به اخلاص مى‏خوانند و همواره گریان و دردمندند . در گمنامى زیسته‏اند تا خود را از آسیب حکام ستمکار در امان دارند .

نامرادى و مذلت ایشان را در میان گرفته ، گویى در دریاى نمک غرقه‏اند . آوازى برنمى‏آورند و دلهایشان ریش است ، از اندرزهاى پیاپى ملول شده‏اند و از قهر جاهلان به ستوه آمده‏اند . کشته شده‏اند تا شمارشان روى در نقصان نهاده .

باید که دنیا در نظرتان بى‏مقدارتر باشد از ریزه‏هاى قرظ و آن خرد و ریزها که از مقراض ریزد . از آنان که پیش از شما بوده‏اند پند گیرید ، پیش از آنکه خود عبرت آیندگان شوید . دنیا را نکوهیده انگارید و ترکش گویید ، زیرا دنیا آن را که مشتاقتر و شیفته‏تر از شما بود ، از خود رانده است .

من مى‏گویم : کسانى که از علم بى‏بهره‏اند ، این خطبه را به معاویه نسبت داده‏اند . و حال آنکه ،

بى‏تردید کلام على ( ع ) است . زر را با خاک چه شباهت و آب شیرین را با آب شور چه نسبت .

عمرو بن بحر جاحظ که در این باب راهنمایى حاذق است و ناقدى بینا ، در کتاب البیان و التبیین گفته است که چه کسى آن را به معاویه نسبت داده و سپس مطالبى مى‏آورد که خلاصه‏اش این است : این سخن به سخن على شباهت تام دارد و در بیان اصناف مردم به شیوه و روش او ماند . در هیچ حالى ندیده‏ایم که معاویه در کلام خود راه زاهدان سپرد و در طریق عابدان گام زند .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی