برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بعد از حکمیّت

حمد براى خداوند است ، در هر حال ، و در این زمان ، که روزگار این فاجعه دشوار و حادثه بزرگ را پیش آورده است . و شهادت مى‏دهم که معبودى جز الله نیست و هیچ خدایى غیر از او و با او نباشد . و شهادت مى‏دهم که محمد ( ص ) بنده او و پیامبر اوست .

اما بعد . بدانید که نافرمانى نیکخواه مهربان و داناى تجربت آموخته ، موجب حسرت است و پشیمانى در پى دارد . من در این حکمیت ، رأى و نظر خود را با شما در میان نهادم و خلاصه آنچه را که در خزانه رأى داشتم ، برایتان آشکار کردم « اى کاش از رأى قصیر پیروى مى‏کردند » . ولى شما به خلاف من برخاستید ، چونان مخالفان

جفاپیشه و پیمان شکنان نافرمان . تا آنجا که اندرز دهنده نیکخواه در کار خود به تردید افتاد و آتش‏زنه در افروختن آتش بخل ورزید . ما و شما مصداق شعر آن شاعر هوازن هستیم ، که مى‏گفت :

امرتکم امری بمنعرج اللّوى و لم تستبینوا النّصح إلاّ ضحى الغد « من در منعرج اللّوى رأى خود با شما در میان نهادم ، ولى شما در چاشتگاه روز دیگر به فایده آن آگاه شدید . »

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی