برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


سخنى از آن حضرت ( ع ) در خطاب به اصحاب خود

بدانید که پس از من مردى پرخوار و شکم‏پرست بر شما چیره خواهد شد ، که هر چه به چنگش افتد بخورد و هر چه نیابد طلب کند . بکشیدش . ولى هرگز نتوانید . از شما مى‏خواهد که مرا دشنام دهید و ناسزا گویید و از من بیزارى جویید . اما دشنام و ناسزا بگویید . زیرا براى من مایه پاکى است و هم سبب رهایى شما از مرگ . اما بیزارى ، از من بیزارى مجویید که من بر فطرت اسلام زاده شده‏ام و به ایمان و هجرت بر دیگران سبقت گرفته‏ام .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی