برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


سخنى از آن حضرت در باب خوارج

باد ریگ انگیز بر شما بوزد . آنسان ، که باقى نگذارد کسى را که راه فساد پوید . آیا پس از آنکه به خدا ایمان آورده‏ام و همراه رسول الله ( ص ) جهاد کرده‏ام ، به کفر خود اقرار کنم ؟ براستى ، اگر چنین کنم گمراه شده‏ام و هرگز از هدایت یافتگان نبوده‏ام . از این راه باطل و پلید ، که در آن گام نهاده‏اید ، بازگردید و روى واپس کنید . بعد از من به خوارى خواهید افتاد ، آنگونه که سراپاى شما غرق در مذلّت گردد ، شمشیر برنده بر سرتان فرود آید و بازیچه ، دست خودکامگان ستمکار شوید .

عبارت « لا بقى منکم آبر » در گفته امام به سه وجه روایت شده : یکى « آبر » به باء و راء ، به معنى کسى که نخلها را اصلاح مى‏کند و دیگر « آثر » ، به ثاء ، به معنى روایت کننده حکایت و حدیث و نزد من این بهترین سه وجه است ، مثل اینکه مى‏گوید : بعد از شما کسى از شما که داستان شما را حکایت کند باقى نماند . بعضى نیز « آبز » روایت کرده‏اند ، یعنى جهنده . البته ،

« آبز » به معنى هلاک‏شونده هم هست .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی