برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


آن حضرت فرمود :

هنگامى که آهنگ جنگ با خوارج داشت به او گفتند که ایشان از پل نهروان گذشته‏اند .

قتلگاهشان این سوى آب است . به خدا سوگند ، حتى ده تن از ایشان زنده نماند و حتى ، ده تن از شما کشته نشود .

مراد از « نطفه » ، در کلام امام ، آب نهروان است و این فصیح‏ترین تعبیر است از آب .

هر چند ، هم بسیار باشد .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی