برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

شیطان را ملاک کار خود قرار دادند و شیطان نیز آنان را شریک خود ساخت .

پس ، در سینه‏هایشان ، تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روى دامنشان جنبیدن گرفت و به راه افتاد ، از راه چشمانشان مى‏نگریست و از زبانشان سخن مى‏گفت ، به راه خطایشان افکند و هر نکوهیدگى و زشتى را در دیده‏شان بیاراست و در اعمالشان شریک شد ، و سخن باطل خود بر زبان ایشان نهاد .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها  |  لغتنامه انگلیسی

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی