برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


0 سخنى از آن حضرت ( ع ) در نکوهش مردم عراق

اما بعد ، اى مردم عراق ، شما همانند زنى آبستن هستید که چون مدت حملش به سر آید ، بچه خود مرده بیفکند و سرپرستش بمیرد و بیوگیش مدت گیرد و ، آنکه به او از همه دورتر است ، میراثش بخورد . به خدا سوگند ، که من به اختیار خود به نزد شما نیامدم ، بلکه دست حوادث بود که مرا بدین سوى سوق داد . به من خبر رسیده که گفته‏اید : على دروغ مى‏بندد . خدایتان بکشد به چه کسى دروغ مى‏بندم ؟ آیا به خدا دروغ مى‏بندم ، در حالى که ، من نخستین کسى هستم که به او ایمان آورده‏ام ؟ یا بر پیامبر او دروغ مى‏بندم ، در حالى که ، من نخستین کسى هستم که او را تصدیق کرده‏ام ؟ به خدا سوگند ، که نه چنین است بلکه آنچه مى‏گفتم معنى آن درنمى‏یافتید زیرا شایسته دریافت آن نبودید . اى شگفتا ، شگفتا ، دانش و حکمت را برایگان پیمانه مى‏کنم ، اگر آن را ظرفى باشد . « شما پس از اندک زمانى از خبر آن آگاه خواهید شد . »

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی