برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


سخنى از آن حضرت ( ع )

بنى امیه از میراث محمد ( ص ) اندکى را به من مى‏دهند ، چونان اندک شیرى که به بچه شتر دهند . به خدا سوگند ، اگر زنده بمانم آنان را پراکنده سازم و به دور افکنم ،

آنسان ، که قصاب پاره‏اى از جگر یا شکنبه خاک‏آلود را به دور مى‏افکند .

من مى‏گویم : « لیفوّقوننى » ، یعنى مال را اندک اندک به من مى‏رسانند . و « فواق الناقة » یعنى آن را یکبار شیردادن . و « وذام » جمع « وذمه » است . و آن پاره جگر یا شکنبه‏اى است که بر روى خاک افتاده و قصاب آن را به دور مى‏اندازد .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی