برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

اما بعد . اى مردم ، من چشمان فتنه را برکندم و جز من کسى را دل این کار نبود . و این در زمانى بود که آشوب آن ، جهان را تیره و تار کرده بود و گزند آن همه را رسیده

بود . اکنون ، پیش از آنکه مرا نیابید ، هر چه خواهید از من بپرسید . سوگند به آنکه جان من در قبضه قدرت اوست ، از هر واقعه‏اى که از این زمان تا روز قیامت اتفاق مى‏افتد ،

اگر از من بپرسید شما را پاسخ خواهم داد و نیز از آن گروه که صد کس را هدایت کنند و صد کس را گمراه ، خبر مى‏دهم . و مى‏گویم که دعوت کننده آنها کیست و پیشروشان کیست و رهبرشان کدام است . و مى‏گویم که اشتران خود را به کجا مى‏خوابانند و در کجا بار مى‏گشایند و کدام یک از آنان کشته مى‏شود و کدام یک خود مى‏میرد . اگر من در میان شما نباشم و دشواریها و حوادث ناگوار بر شما فرود آید ،

بسیارى از پرسندگان سر در جیب حیرت فرو کنند و بسیارى از پاسخ‏دهندگان از پاسخ عاجز آیند . و این به هنگامى است که جنگها در میان شما به دراز کشد و لهیب آن افروخته گردد و جهان بر شما تنگ شود ، روزهاى بلا و مصیبتتان به دراز کشد . تا آنگاه ، که خدا آن گروه از نیکوکاران را ، که در میان شما باقى مانده‏اند ، پیروزى دهد .

هنگامى که فتنه‏ها روى درآمدن دارند ، حق و باطل به هم آمیخته شود و ، چون بازگردند ، حقیقت آشکار شود . به هنگام روى‏آوردن ، ناشناخته‏اند و چون بازگردند ،

شناخته آیند . فتنه‏ها چون بادها در گردش‏اند . به شهرى مى‏رسند و از شهرى مى‏گذرند .

آگاه باشید ، که ترسناکترین فتنه‏ها ، فتنه بنى امیه است که مى‏ترسم گرفتار آن گردید . فتنه بنى امیه فتنه‏اى است کور و تاریک . فرمانرواییش همه را در برگیرد ولى گزندش گروهى خاص را رسد . هرکس آن فتنه را ببینند گزندش به او رسد و آنکه نبیندش از گزندش برکنار ماند . به خدا سوگند پس از من بنى امیه را فرمانروایانى نابکار خواهید یافت . چون ماده شترى پیر و بدخو که به هنگام دوشیدن به دهان گاز گیرد و دستها بر زمین کوبد و لگد اندازد و نگذارد کسى شیرش را بدوشد .

بنى امیه در میان شما همواره چنین باشند ، و در میان شما باقى نگذارند ، مگر کسى که به حالشان سودمند بود یا دست کم زیانى از او نزاید . بلا و فتنه این قوم در میان شما بر دوام بود تا انتقام گرفتن شما از یکى از ایشان چونان انتقام گرفتن برده‏اى از صاحبش شود ، یا تابعى از متبوعش .

فتنه و فساد بنى امیه را ، که به سراغ شما مى‏آید ، چهره‏اى است زشت و هول انگیز ، شیوه کارش به شیوه زمان جاهلیت ماند . نه نور هدایتى در آن پدیدار

است و نه نشانه‏اى از راه حق در آن دیده شود و ما اهل بیت از گناه آن فتنه‏ها بدوریم و نتوانیم از دعوت کنندگان باشیم . سرانجام ، خداوند آن فتنه‏ها را از شما دور گرداند ،

چون دور کردن پوست از تن حیوان ، به دست کسى که بنى امیه را به خوارى و مذلت افکند و بقهر از تخت فرمانروایى به زیر کشد و شرنگ مرگ به جانشان ریزد و جز به زبان شمشیر با آنان سخن نگوید و جز پلاس خوف بر آنان نپوشاند . در این حال ،

قریش دوست دارد که دنیا را و ، هر چه در آن هست ، بدهد و یک بار مرا ببیند ،

هر چند ، زمانى کوتاه بود ، تا آنچه را امروز برخى از آن را از ایشان مى‏طلبم و نمى‏دهند ، همه‏اش را یکباره به من تسلیم کنند .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی