برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


متن فارسی


سخنى از آن حضرت ( ع )

به خدا سوگند ، بنى امیه ، همچنان بمانند تا هر چه را که خدا حرام کرده است ،

حلال شمارند و هر پیمانى را بگسلند و هیچ خانه و خیمه‏اى نماند ، جز آنکه ،

ظلمشان در آن داخل گردد و تبهکاریشان در آن فرود آید . رفتار زشتشان مردم را از مساکنشان گریزان سازد و دو گروه بگریند : گروهى براى دینشان و گروهى براى دنیایشان . و بمانند تا آنگاه که یارى یکى از شما ، یکى از آنان را ، همچون یارى بنده‏اى باشد خداوندش را ، که چون ببیندش ، اطاعتش کند و چون غایب گردد ، زبان به بد او گشاید و تا آنگاه که آنانکه حسن ظنشان به خدا بیشتر است رنج و محنتشان بیشتر گردد . اگر خداوند شما را از شرشان سلامت داد به سوى او روى آورید و اگر به بلایى گرفتار ساخت ، شکیبایى ورزید که سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است .

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی