برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

91 تا 100 از 237 خطبه
تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی

خطبه شماره 91

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) پس از کشته شدن عثمان که خواستند با او بیعت کنند . از من دست بدارید و دیگرى جز مرا بطلبید ، که روى به کارى داریم که چهره‏ها و رنگهاى گونه‏گون دارد . نه دلها را در برابر آن طاقت شکیبایى است و نه عقلها را تاب تحمل . سراسر آفاق را ابرى سیاه فرو پوشیده و راههاى روشن ناشناخته مانده... ادامه مطلبخطبه شماره 92

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) اما بعد . اى مردم ، من چشمان فتنه را برکندم و جز من کسى را دل این کار نبود . و این در زمانى بود که آشوب آن ، جهان را تیره و تار کرده بود و گزند آن همه را رسیده بود . اکنون ، پیش از آنکه مرا نیابید ، هر چه خواهید از من بپرسید . سوگند به آنکه جان من در قبضه قدرت اوست ، از هر... ادامه مطلبخطبه شماره 93

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بزرگ است خداوندى که همتهاى والا حقیقت ذاتش را درک نکند و به حدس زیرکان درنیابد . اوّلى که او را پایان نیست که بدان منتهى شود و آخرى نیست تا زمانش منقضى گردد . هم از این خطبه [ در وصف پیامبران ] خداوند پیامبران را در بهترین ودیعتگاهها به ودیعت نهاد و در شریف‏ترین قرارگاهها... ادامه مطلبخطبه شماره 94

از خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) به رسالتش فرستاد . در حالى که مردم گمرهانى سرگشته بودند ، و صواب از خطا نشناخته ، راه فتنه مى‏پیمودند . هوا و هوس آنان را به سوى خود خوانده بود ، از راهشان برده بود و کبر و نخوت از طریق صوابشان منحرف ساخته . از وفور نادانى ، سبکسر و خوار شده بودند و در عین سرگشتگى و تزلزل... ادامه مطلبخطبه شماره 95

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) حمد خدایى را که اول تاست و هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخر است و هیچ چیز پس از او نخواهد بود و برتر است و هیچ چیز بالاتر از او نیست و نزدیک است و هیچ چیز نزدیکتر از او نباشد . و از این خطبه [ در وصف رسول الله ( ص ) ] قرارگاه او بهترین قرارگاهها است و خاستگاه او شریفترین... ادامه مطلبخطبه شماره 96

سخنى از آن حضرت ( ع ) اگر خداوند ستمگر را روزى چند مهلت دهد ، هرگز بازخواستش را فرو نگذارد ، بلکه همواره بر گذرگاه در کمین اوست و گلویش را چنان بفشارد که از فرودادن آب دهان هم عاجز آید . آگاه باشید ، سوگند به کسى که جان من در قبضه قدرت اوست ، که این قوم بر شما غلبه خواهند کرد ، نه از آن جهت که از... ادامه مطلبخطبه شماره 97

سخنى از آن حضرت ( ع ) به خدا سوگند ، بنى امیه ، همچنان بمانند تا هر چه را که خدا حرام کرده است ، حلال شمارند و هر پیمانى را بگسلند و هیچ خانه و خیمه‏اى نماند ، جز آنکه ، ظلمشان در آن داخل گردد و تبهکاریشان در آن فرود آید . رفتار زشتشان مردم را از مساکنشان گریزان سازد و دو گروه بگریند : گروهى براى... ادامه مطلبخطبه شماره 98

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) حمد مى‏گوییم او را ، بر آنچه بوده است و از او یارى مى‏جوییم در کار خود ، براى آنچه خواهد بود . و از او مى‏خواهیم که دین ما را به سلامت دارد ، همانگونه که از او سلامت تنهایمان را مى‏طلبیم . اى بندگان خدا ، شما را وصیت مى‏کنم که این دنیا را ترک گویید ، که دنیا شما را ترک خواهد... ادامه مطلبخطبه شماره 99

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) حمد و سپاس خداوندى را ، که فضل و احسانش را در میان آفریدگان پراکنده است . و دست جود و سخا بر آنان گشاده . در هر کار که کند سپاسگزارش هستیم و براى اداى حقوق او ، از او یارى مى‏جوییم . شهادت مى‏دهیم که خدایى جز او نیست و محمد ( صلى اللّه علیه و آله ) بنده او و پیامبر اوست .... ادامه مطلبخطبه شماره 100

00 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) مشتمل بر پیشگوییهایى اوست خداوندى که اول است پیش از هر چیز که اولش پندارند ، آخر است بعد از هر چیز که آخرش انگارند . از آنرو ، که اول است باید که او را آغازى نباشد و از آن رو که آخر است باید که او را پایانى نبود . شهادت مى‏دهم ، که هیچ معبودى جز الله نیست ، شهادتى که در... ادامه مطلبتبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی