برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

71 تا 80 از 237 خطبه
تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی

خطبه شماره 71

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن به مردم آموخته است که چگونه بر پیامبر ( ص ) درود فرستند اى خداوند ، اى گستراننده زمینها و اى نگه دارنده آسمانها و اى آنکه آفریننده دلهایى بر فطرت و جبلت آنها ، چه آن دل که شقى بود و چه آن دل که سعید . شریفترین درودها و افزونترین برکات خود را بر بنده خود و پیامبر خود... ادامه مطلبخطبه شماره 72

سخنى از آن حضرت ( ع ) درباره مروان بن حکم در بصره ، مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد . امام حسن و امام حسین ( ع ) ، نزد امیر المؤمنین شفاعتش کردند و على ( ع ) از بند اسارت آزادش نمود . پدر را گفتند : یا امیر المؤمنین ، مروان با تو بیعت نمى‏کند ؟ على ( ع ) در پاسخ آن دو چنین فرمومگر بعد از کشته شدن... ادامه مطلبخطبه شماره 73

سخنى از آن حضرت ( ع ) چون دیگران آهنگ بیعت با عثمان نمودند . دانسته‏اید که من از دیگران به خلافت سزاوارترم . به خدا سوگند ، مادامى که کار مسلمانان بسامان باشد و جز بر من بر دیگران ستمى نرود ، آن را واگذاشته ، مخالفت نمى‏ورزم . پاداش چنین فضیلت و عملى را از خدا مى‏طلبم و زهد مى‏ورزم در آنچه شما به... ادامه مطلبخطبه شماره 74

سخنى از آن حضرت ( ع ) وقتى که شنید بنى امیه او را به شرکت در قتل عثمان متهم مى‏کنند آیا باز نداشت بنى امیه را از عیب نهادن بر من ، شناختشان از من ؟ آیا سابقه من در دین ، نادانان را از تهمت نهادن بر من مانع نگردید ؟ خداوند اندرزشان داده و ، اندرز خدا از سخن من رساتر است . من بر ضد کسانى که از دایره... ادامه مطلبخطبه شماره 75

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) رحمت خداوند بهره کسى باد ، که سخنى حکمت‏آمیز بشنود و آن را نیک دریابد . یا اگر به راه هدایتش خوانند بدان روى آورد . دست در دامن رهبرى زند تا رهایى یابد . امر خدا را پاس دارد ، از گناهکارى بترسد . عملى عارى از شائبه ریا پیش فرستد و کارى نیکو کند و براى آخرت خود توشه فراهم آورد... ادامه مطلبخطبه شماره 76

سخنى از آن حضرت ( ع ) بنى امیه از میراث محمد ( ص ) اندکى را به من مى‏دهند ، چونان اندک شیرى که به بچه شتر دهند . به خدا سوگند ، اگر زنده بمانم آنان را پراکنده سازم و به دور افکنم ، آنسان ، که قصاب پاره‏اى از جگر یا شکنبه خاک‏آلود را به دور مى‏افکند . من مى‏گویم : « لیفوّقوننى » ، یعنى مال را اندک... ادامه مطلبخطبه شماره 77

از سخنان آن حضرت ( ع ) در دعا اى خداوند ، بیامرز آن گناهان مرا ، که تو از من داناتر به آنها هستى . اگر بار دیگر مرتکب شدم تو نیز بار دیگر از من درگذر . اى خداوند ، اگر با خود وعده کرده‏ام که در طاعت تو قصور نکنم و به وعده خویش وفا ننموده‏ام ، مرا ببخش . بارخدایا ، اگر به زبان به تو تقرب جسته‏ام و... ادامه مطلبخطبه شماره 78

سخنى از آن حضرت ( ع ) آنگاه ، که آهنگ خوارج کرد ، یکى از اصحابش او را گفت : اى امیر المؤمنین به شهادت علم نجوم ، اگر در این ساعت حرکت کنى مى‏ترسم که به مراد خویش نرسى . على ( ع ) در پاسخ او فرمود : تو پندارى ساعتى را یافته‏اى ، که اگر کسى در آن ساعت براى انجام مقصود خویش در حرکت آید ، از هر بد در... ادامه مطلبخطبه شماره 79

سخنى از آن حضرت ( ع ) پس از فراغت از جنگ جمل ، در نکوهش زنان ، فرمود : اى مردم ، بدانید که زنان را ایمان ناقص است و بهره‏مندیهایشان ناقص است و عقلهایشان ناقص است . اما ناقص بودن ایمانشان از آن روست که در ایام حیض از خواندن نماز و گرفتن روزه معذورند و ناقص بودن عقلهایشان ، بدان دلیل است که شهادت دو... ادامه مطلبخطبه شماره 80

0 سخنى از آن حضرت ( ع ) اى مردم ، زهد در این جهان کاستن از دامنه آروزهاست و سپاسگزارى در برابر نعمتها و پارسایى از حرامهاست . پس اگر بدان دست نیافتید ، بکوشید تا حرام بر شکیبایى شما چیره نشود و در برابر نعمت ، سپاسگزارى را از یاد مبرید . خداوند با آوردن حجتهاى آشکار و هویدا و کتابهاى آسمانى و دلیلهاى... ادامه مطلبتبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  لغتنامه انگلیسی  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی