برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

نتایج جستجو: 1 تا 10 از 27 نتیجه یافته شده در جستجوی دروغ

خطبه شماره 1

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در این خطبه ، سخن از آغاز آفرینش آسمان و زمین و آفرینش آدم ( ع ) است . حمد باد خداوندى را که سخنوران در ثنایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز آیند و کوشندگان هر چه کوشند ، حق نعمتش را آنسان که شایسته اوست ، ادا کردن نتوانند . خداوندى ، که اندیشه‏هاى دور پرواز... ادامه مطلبخطبه شماره 16

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) هنگامى که در مدینه با او بیعت کردند . آنچه مى‏گویم بر عهده من است و من خود ضامن آن هستم . آن کس که حوادث عبرت‏آموز روزگار را به چشم ببیند و از آن پند پذیرد ، پرهیزگاریش او را از آلوده‏شدن به کارهاى شبهه‏ناک باز مى‏دارد . بدانید که بار دیگر همانند روزگارى که خداوند ، پیامبرتان... ادامه مطلبخطبه شماره 29

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) اى مردمى که به تن‏ها مجتمعید و به آراء پراکنده . سخنتان هنگامى که لاف دلیرى مى‏زنید صخره‏هاى سخت را نرم مى‏کند ، در حالى که ، کردارتان دشمنانتان را در شما به طمع مى‏اندازد . چون در بزم نشینید ، دعوى رزم‏آورى کنید و چون جنگ چهره نماید ، از آن مى‏گریزید . دعوت آن کس ، که شما... ادامه مطلبخطبه شماره 37

سخنى از آن حضرت ( ع ) که تواند خطبه‏اى باشد . به یارى دین برخاستم ، در روزگارى که همه در کار سستى مى‏نمودند . و در آن هنگام که هرکس سر در لاک خود فرو برده بود ، این من بودم که سر برافراشتم . [ و در آن هنگام ، که زبان همگان بسته بود ، این من بودم که به سخن آمدم . ] و در آن هنگام که همه در راه مانده... ادامه مطلبخطبه شماره 70

0 سخنى از آن حضرت ( ع ) در نکوهش مردم عراق اما بعد ، اى مردم عراق ، شما همانند زنى آبستن هستید که چون مدت حملش به سر آید ، بچه خود مرده بیفکند و سرپرستش بمیرد و بیوگیش مدت گیرد و ، آنکه به او از همه دورتر است ، میراثش بخورد . به خدا سوگند ، که من به اختیار خود به نزد شما نیامدم ، بلکه دست حوادث بود... ادامه مطلبخطبه شماره 78

سخنى از آن حضرت ( ع ) آنگاه ، که آهنگ خوارج کرد ، یکى از اصحابش او را گفت : اى امیر المؤمنین به شهادت علم نجوم ، اگر در این ساعت حرکت کنى مى‏ترسم که به مراد خویش نرسى . على ( ع ) در پاسخ او فرمود : تو پندارى ساعتى را یافته‏اى ، که اگر کسى در آن ساعت براى انجام مقصود خویش در حرکت آید ، از هر بد در... ادامه مطلبخطبه شماره 83

سخنى از آن حضرت ( ع ) درباره عمرو بن عاص در شگفتم از پسر نابغه . به شامیان مى‏گوید که من بسیار مزاح مى‏کنم و مردى شوخ طبعم و اهل لعب و بازیچه‏ام . این سخنى است باطل و گناه‏آلود که عمرو بر زبان آورده . بدانید ، که بدترین گفتار دروغ است و او مى‏گوید و دروغ مى‏گوید . وعده مى‏دهد و خلاف مى‏کند ، اگر... ادامه مطلبخطبه شماره 85

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) به اسرار آگاه است و از رازهاى درون باخبر . بر هر چیز احاطه دارد و بر هر چیز غلبه دارد و بر هر کار تواناست . بر هر یک از شماست ، که براى خدا کارى کند ، در روزهایى که فرصتى هست پیش از ناگهان فرا رسیدن اجلش و در زمان آسودگى ، پیش از گرفتار شدنش و به هنگامى که نفس تواند کشید ،... ادامه مطلبخطبه شماره 86

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) اى بندگان خدا ، محبوب‏ترین بندگان خدا در نزد او بنده‏اى است ، که خدایش در مبارزه با نفس یارى دهد . پس اندوه را جامه ، زیرین خود سازد و خوف را پوشش رویین . چراغ هدایت در دلش افروخته است و براى روز مرگ خود توشه‏اى مهیا کرده ، مرگى را که دیگران دورش مى‏پندارند ، نزدیکش انگاشته... ادامه مطلبخطبه شماره 90

0 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) این خطبه به خطبه اشباح معروف است . و از خطبه‏هاى جلیل و گرانقدر اوست . کسى از او خواست که خدا را برایش توصیف کند ، آنسان که گویى او را به چشم مى‏بیند . امیر المؤمنین از این سخن خشمگین شد . مسعدة ابن صدقة از حضرت امام جعفر بن محمد ( ع ) روایت کند ، که امیر المؤمنین این خطبه... ادامه مطلبجستجوی بیشتر برای دروغ

  جستجو در وب برای دروغ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دروغ
  جستجو در تصاویر برای دروغ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دروغ
  جستجو در فیلم ها برای دروغ
  جستجو در لینکها برای دروغ
  جستجو در اخبار برای دروغ
  جستجو در دیکشنری برای دروغ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای دروغ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دروغ

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی