برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

نتایج جستجو: 1 تا 10 از 57 نتیجه یافته شده در جستجوی رنگ

خطبه شماره 110

0 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) اما بعد . شما را از دنیا برحذر مى‏دارم که در کام شیرین است و در چشم سبز و خرّم و ، پیچیده در خواهشهاى نفسانى . مردمان را با نعمت زوال یابنده خود به دوستى فرا مى‏خواند و متاع اندکش را در چشم آنان زیبا جلوه مى‏دهد . در جامه آرزوها خود را بنمایاند و بفریب ، خویشتن را بیاراید... ادامه مطلبخطبه شماره 144

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) خداوند ، رسولان خود را فرستاد و وحى خویش ویژه آنان ساخت . و آنها را بر آفریدگان خود حجت گردانید تا از آن پس ، آفریدگان را حجتى نباشد و عذرى نماند . بندگان خود را به زبان راستگوى پیامبران به راه حق فراخواند . بدانید ، که خداوند از حال درون مردمان پرده برگرفت و آن را آشکار ساخت... ادامه مطلبخطبه شماره 159

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) فرمان او فرمانى است حتم و حکمت‏آمیز و خشنودى او ، امان است و رحمت . بر مقتضاى علم حکم کند و از سر علم ببخشاید . اى خداوند ، سپاس باد تو را ، چه آنگاه که مى‏ستانى و چه آنگاه که عطا مى‏فرمایى . یا آنگاه که عافیت مى‏بخشى یا به بلا مبتلا مى‏سازى . ستایشى که پسندیده‏ترین ستایشهاست... ادامه مطلبخطبه شماره 164

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن به ذکر آفرینش شگفت طاووس مى‏پردازد خداوند تعالى موجودات را ابداع کرد ، موجوداتى شگفت‏انگیز . بعضى جاندار ، بعضى بیجان . برخى ساکن و برخى متحرک . پس بر آفرینش لطیف و دقیق و عظمت قدرت خود شواهدى آشکار اقامه کرد . آنسان ، که عقلها به فرمانبرداریش اذعان نمودند و به وجودش... ادامه مطلبخطبه شماره 175

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) از سخن خداى سود برید و از مواعظش پند گیرید . اندرز خدا را بپذیرید . خداوند با دلایل واضح خود ، براى شما جاى عذرى باقى نگذاشته و حجت را بر شما تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که چه کارهایى را خوش دارد و چه کارهایى را ناخوش ، تا از آنچه خوش دارد ، پیروى کنید و از آنچه ناخوش... ادامه مطلبخطبه شماره 185

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در وصف منافقان مى‏ستاییمش که توفیق طاعت داده و از معصیت دور داشته . از او خواهیم تمام کردن احسانش را بر ما و چنگ زدن در ریسمان او را . و شهادت مى‏دهیم که محمد ( صلى الله علیه و آله ) بنده و پیامبر اوست . براى خشنودى او در هر ورطه‏اى فرو شد و هر شرنگ گلوگیر را سرکشید ، تا آنجا... ادامه مطلبخطبه شماره 189

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بانگ و فریاد وحوش را در بیابانها و نافرمانى بندگان را در خلوتها و آمد و شد ماهیان را در دریاهاى ژرف و تلاطم آب را در وزش توفانها مى‏داند . و شهادت مى‏دهم که محمد ( صلى الله علیه و آله ) برگزیده و سفیر وحى و پیامبر رحمت اوست . اما بعد . شما را به ترس از خداوندى ، که آفرینشتان... ادامه مطلبخطبه شماره 212

سخنى از آن حضرت ( ع ) پس از تلاوت الهیکم التکاثر حتى زرتم المقابر فرمود : شگفتا ، چه مقصدى دور و چه دیدارکنندگانى غافل و چه کارى بزرگ و رسوا کننده . جایگاه مردگان را از آنان تهى پنداشتند و آنان عجب اندرزدهندگانى هستند از جایى دور آنها را طلب نمودند ، آیا بر گورهاى پدرانشان مى‏بالند یا به فزونى مردگانشان... ادامه مطلبجستجوی بیشتر برای رنگ

  جستجو در وب برای رنگ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای رنگ
  جستجو در تصاویر برای رنگ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای رنگ
  جستجو در فیلم ها برای رنگ
  جستجو در لینکها برای رنگ
  جستجو در اخبار برای رنگ
  جستجو در دیکشنری برای رنگ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای رنگ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای رنگ

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی