برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

نتایج جستجو: 1 تا 10 از 58 نتیجه یافته شده در جستجوی شتر

خطبه شماره 3

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) معروف به خطبه شقشقیه آگاه باشید . به خدا سوگند که « فلان » خلافت را چون جامه‏اى بر تن کرد و نیک مى‏دانست که پایگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسیاب . سیلها از من فرو مى‏ریزد و پرنده را یاراى پرواز به قله رفیع من نیست . پس میان خود و خلافت پرده‏اى آویختم و از آن چشم پوشیدم... ادامه مطلبخطبه شماره 13

سخنى از آن حضرت ( ع ) در نکوهش بصره و مردمش شما سپاهیان آن زن بودید و پیروان آن ستور . که چون بانگ کرد اجابتش کردید و چون کشته شد روى به گریز نهادید . خلق و خویتان همه فرومایگى است . پیمانهایتان گسستنى است و دینتان دورویى است و آبتان شور است . آن کس که در میان شما زیست کند گرفتار کیفر گناه خویش... ادامه مطلبخطبه شماره 76

سخنى از آن حضرت ( ع ) بنى امیه از میراث محمد ( ص ) اندکى را به من مى‏دهند ، چونان اندک شیرى که به بچه شتر دهند . به خدا سوگند ، اگر زنده بمانم آنان را پراکنده سازم و به دور افکنم ، آنسان ، که قصاب پاره‏اى از جگر یا شکنبه خاک‏آلود را به دور مى‏افکند . من مى‏گویم : « لیفوّقوننى » ، یعنى مال را اندک... ادامه مطلبخطبه شماره 106

0 سخنى از آن حضرت ( ع ) در یکى از روزهاى صفین گریختن و بازگشتن شما را از صفهایتان دیدم . اعراب بادیه‏نشین شام و مشتى مردم فرومایه و گمنام به هزیمتتان دادند و ، حال آنکه ، شما پیشتازان عرب و تارک بلند شرف هستید . شما مقدّم بر همگانید ، آنسان ، که بینى در جلو اعضاى بدن است و بلند مرتبه‏ترین آنهایید ،... ادامه مطلبخطبه شماره 124

سخنى از آن حضرت ( ع ) در برانگیختن اصحابش به جهاد آن گروه از جنگاوران را ، که زره بر تن دارند ، پیش دارید و آنان را که زره بر تن ندارند ، در عقب بگمارید . دندانها را بر هم فشارید ، که این کار ، شمشیرها را از کاسه سر بیشتر دور کند . چون نیزه را به سوى شما گرفتند بیدرنگ ، بپیچید که این کار ، شما را... ادامه مطلبخطبه شماره 128

سخنى از آن حضرت ( ع ) از حوادث شگرف بصره خبر مى‏دهد : اى احنف ، گویى که مى‏بینمش که در حرکت آمده ، با لشکرى که نه غبارى برمى‏انگیزد و نه بانگ و خروشى برمى‏آورد ، نه از دهنه‏هاى اسبانشان صدایى بر مى‏آید و نه از اسبانشان شیهه‏اى . زمین را با پاهاى خود ، که همانند پاهاى شتر مرغ است ، لگدکوب مى‏کنند .... ادامه مطلبخطبه شماره 136

سخنى از آن حضرت ( ع ) بیعت شما با من کارى نبود که بتصادف یا بدون اندیشه صورت پذیرفته باشد . و کار من با شما یکى نیست . من شما را براى کارهاى خدایى مى‏خواهم و شما مرا براى منافع خود مى‏خواهید . اى مردم ، مرا یارى کنید ، هر چند ، خلاف میلتان باشد ، سوگند به خدا ، حق ستمدیده را از ستمگر مى‏ستانم و مهار... ادامه مطلبخطبه شماره 156

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) حمد خدایى را که حمد را کلید یاد خود و سبب افزونى فضل خود و دلیل شناخت نعمت‏ها و عظمت خود گردانید . اى بندگان خدا ، روزگار بر باقیماندگان چنان گذرد که بر گذشتگان گذشته است . آنچه رفته ، باز نگردد و آنچه بر جاى مانده ، جاودانه نخواهد ماند . کردارش در پایان ، همان است که در آغاز... ادامه مطلبخطبه شماره 181

خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) از نوف بکالى روایت شده است که گفت : امیر المؤمنین این خطبه را براى ما در کوفه ادا فرمود . و او که بر سنگى که جعدة بن هبیره المخزومى براى او نصب کرده بود ، ایستاده بود . جبّه‏اى پشمین بر تن داشت و بند شمشیرش از لیف خرما بود و پاى‏افزارى از لیف خرما به پاى داشت و نشان سجده بر... ادامه مطلبخطبه شماره 192

سخنى از آن حضرت ( ع ) اى مردم ، در راه هدایت ، اگر رهروانش اندک‏اند ، وحشت مکنید . زیرا مردم همه بر سفره‏اى نشسته‏اند ، که اندکى سیر کند و گرسنگى دراز در پى دارد . اى مردم ، خشنودى نمودن از کارى و ناخشنودى نمودن از کارى پاداش و کیفر را فراگیر کند . ماده شتر قوم ثمود را یک تن کشت ولى عذاب همه را در... ادامه مطلبجستجوی بیشتر برای شتر

  جستجو در وب برای شتر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شتر
  جستجو در تصاویر برای شتر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شتر
  جستجو در فیلم ها برای شتر
  جستجو در لینکها برای شتر
  جستجو در اخبار برای شتر
  جستجو در دیکشنری برای شتر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای شتر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شتر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی