برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 4 از مجموع 4 شعر در ققنوس در باران

شبانه ( سه سرود برای آفتاب )

اعترافی طولانیست شب اعترافی طولانیست - فریادی برای رهائیست شب فریادی برای رهائیست - و فریادی برای بند. - شب - اعترافی طولانیست. - *** - اگر نخستین شب زندان است - یا شام واپسین - - تا آفتاب دیگررا - در چهار راه ها فرایاد آری - یا خود به حلقه... ادامه شعر

سفر

خدای را - مسجد من کجاست - ای ناخدای من؟ - در کدامین جزیره آن آبگی ایمن است - که راهش - از هفت دریای بی زنهار - می گذرد؟ - *** - از تنگابی پیچاپیچ گذشتیم - - با - نخستین شام سفر - - که مزرعه سبز آبگینه بود. - و با کاهش شب - - که پنداری -... ادامه شعر

مرگ ناصری

با آوازی یکدست، - یکدست - دنباله چوبین بار - در قفایش - خطّی سنگین و مرتعش - بر خاک می کشید. - ((-تاج خاری برسرش بگذارید!)) - و آواز ِ دراز ِ دنباله بار - در هذیان ِ دردش - یکدست - رشته ئی آتشین - می رشت. - ((- شتاب کن ناصری، شتاب کن!)) -... ادامه شعر

چلچلی

من آن مفهوم مجــّرد را جسته ام. - پای در پای آفتابی بی مصرف - که پیمانه می کنم - با پیمانه روزهای خویش که به چوبین کاسه ی جذامیان ماننده است. - من آن مفهوم - مجــّرد را می جویم. - پیمانه ها به چهل رسید و آن برگشت. - افسانه های سرگردانیت - - ای... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی