برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 3 از مجموع 3 شعر در مرثیه های خاک

تمثیل

در یکی فریاد - زیستن - - [ پرواز ِ عصبانی ِ فـّواره ئی - که خلاصیش از خاک - نیست - و رهائی را - تجربه ئی می کند.] - و شکوهِ مردن - در فواره فریادی - - [زمینت - دیوانه آسا - با خویش می کشد - تا باروری را - دستمایه ئی کند؛ - که شهیدان و عاصیان... ادامه شعر

مرثیه

به جست و جوی تو - بر درگاه ِ کوه میگریم، - در آستانه دریا و علف. - به جستجوی تو - در معبر بادها می گریم - در چار راه فصول، - در چار چوب شکسته پنجره ئی - که - آسمان ابر آلوده را - قابی کهنه می گیرد. - . . . . . . . . . . . . - به انتظار تصویر... ادامه شعر

هملت

بودن -  یا نبودن... - بحث در این نیست - وسوسه این است. - *** - شراب ِ زهر آلوده به جام و - شمشیر به زهر آب دیده - در کف دشمن.- - همه چیزی - از پیش - روشن است و حساب شده - و پرده - در لحظه معلوم - فرو خواهد افتاد. - پدرم مگر به باغ... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی