برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 5 از مجموع 5 شعر در هوای تازه

بودن

گر بدین سان زیست باید پست - من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم - بر بلند کاج خشک کوچه بن بست -   - گر بدین سان زیست باید پاک - من چه ناپاکم اگر ننشانم از - ایمان خود، چون کوه - یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک! -  ... ادامه شعر

مرگ نازلی

 نازلی! بهارخنده زد و ارغوان شکفت - در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر - دست از گمان بدار! - با مرگ نحس پنجه میفکن! - بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار... - نازلی سخن - نگفت، - سر افراز - دندان خشم بر جگر خسته بست رفت - *** -  نازلی... ادامه شعر

پریا

یکی بود یکی نبود - زیر گنبد کبود - لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسه بود. - زار و زار گریه می کردن پریا - مث ابرای باهار گریه می کردن پریا. - گیس شون قد - کمون رنگ شبق - از کمون بلن ترک - از شبق مشکی ترک. - روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر -... ادامه شعر

مرغ باران

در تلاش شب که ابر تیره می بارد - روی دریای هراس انگیز -   - و ز فراز برج باراند از خلوت، مرغ باران می کشد فریاد خشم آمیز -   - و سرود سرد و پر توفان دریای حماسه خوان - گرفته اوج - می زند بالای هر بام و سرائی موج -   - و عبوس ظلمت... ادامه شعر

مه

بیابان را، سراسر، مه فرا گرفته است - چراغ قریه پنهان است - موجی گرم در خون بیابان است - بیابان، خسته - لب بسته - نفس بشکسته - در هذیان گرم عرق می ریزدش آهسته - از هر بند - *** -  بیابان را سراسر مه گرفته است می گوید به خود عابر -  سگان... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی