برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 14 نتیجه یافته شده در جستجوی آبگینه

شکاف

بر آبگینه این جام فاخر - که در آن - ماهی سرخ - به فراغت - گامهای فرصت کوتاهش را

شعر: شکاف، شاعر: احمد شاملو

شبانه

آبگینه عمرت - خاموش - در هم شکند -  

شعر: شبانه، شاعر: احمد شاملو

سفر

که مزرعه سبز آبگینه بود. - و با کاهش شب - - که پنداری - در تنگه سنگی - جای خوش تر داشت -

شعر: سفر، شاعر: احمد شاملو

طلوع

رفته تا بام برین ، چون آبگینه پلکان ، پیداست - من نگاهم مثل نو پرواز - گنجشک سحرخیزی - پله پله رفته بی روا به اوجی دور و زین پرواز -  لذتم چون لذت مرد کبوترباز

شعر: طلوع، شاعر: مهدی اخوان ثالث

فصل بانوی بی هنگام

 و خرده آبگینه ی شرمش را بر می چیند از ایوان -  و بانگ می زند به خالی خوابم -  شعری بخوان -  شعری که با هلاهل جوشانش - خون بترکاند از

شعر: فصل بانوی بی هنگام، شاعر: منوچهر آتشی

گل های تابستانی

 در آبگینه گلگون -  آبگینه ای در انتظار سنگ - تا دیوی هلاک شود -  و دره های تابستانی -  از بخار هذیان پر گردد

شعر: گل های تابستانی، شاعر: منوچهر آتشی

مرداب

شب ها ، در آبگینه ی مرداب های سبز -  آنجا که نیزه های جگن رفته تا به ماه -  آنجا که ماهیان درخشان لعلگون - چشمان گشوده اند به تاریکی سیاه -  آنجا

شعر: مرداب، شاعر: نادر نادرپور

از حصار سال ها

 می بینم در آبگینه ی دستم . - صدای زنجیر کتفت را -  من « - نیل » که چون بخوانم ، خونبار می خوانم -  و « دیوار ندبه » پژواک آن را باز می آورد .

شعر: از حصار سال ها، شاعر: فرخ تمیمی

مرثیه

یک دم در آبگینه ی دستت نگاه من -  پیداست ، - تصویر یک صلیب - در پشت یک - حصار بلورین .

شعر: مرثیه، شاعر: فرخ تمیمی

زندگی

جهان چو آبگینه شکسته ای ست - که سرو راست هم در او شکسته می نمایدت - جنان نشسته کوه درکمین درههای این غروب تنگ - زمان بی کرانه را - تو با شمار گام عمر ما مسنج

شعر: زندگی، شاعر: هوشنگ ابتهاج

جستجوی بیشتر برای آبگینه

  جستجو در وب برای آبگینه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آبگینه
  جستجو در تصاویر برای آبگینه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آبگینه
  جستجو در فیلم ها برای آبگینه
  جستجو در لینکها برای آبگینه
  جستجو در اخبار برای آبگینه
  جستجو در دیکشنری برای آبگینه
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آبگینه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آبگینه

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی