برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 535 نتیجه یافته شده در جستجوی اشک

شا سوسا

روی علف های اشک آلود به راه افتاده ام - خوابی را میان این علف ها گم کرده ام -  دستهایم پر از بیهودگی جست و جوهاست - من دیرین تنها دراین دشت ها پرسه زد - هنگامی

شعر: شا سوسا، شاعر: سهراب سپهری

 شب هم آهنگی

بیاشک چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست - دستانت را می گشایی گره تاریکی می گشاید - لبخند می زنی رشته رمز می لرزد - می نگری رسایی چهره ات حیران می کند -  بیا با جاده پیوستگی برویم

شعر:  شب هم آهنگی، شاعر: سهراب سپهری

ای همه سیما ها

اشک ما در مرز دیگر مهتابی خواهد چکید ؟ - ای همه همسایه ها در خورشیدی دیگر خورشیدی دیگر -   -  

شعر: ای همه سیما ها، شاعر: سهراب سپهری

ساده رنگ

می پرد در چشمم آب انار : اشک می ریزم -  مادرم می خندد -  رعنا هم -   -  

شعر: ساده رنگ، شاعر: سهراب سپهری

گل آینه

 خاک آیینه کنید از اشک گرم چشمتان سیراب - حوریان چشمه با سر پنجه های سیم -  می زدایند از بلور دیده در خواب - ابر چشم حوریان چشمه می بارد -  تار و پود خاک می لرزد

شعر: گل آینه، شاعر: سهراب سپهری

اینجا پرنده بود

ارث تاریک اشکال از بالهای تو می ریزد - عصمت گیج پرواز - مثل یک خط مغلق - در شیار فضا رمز می پاشد -  من

شعر: اینجا پرنده بود، شاعر: سهراب سپهری

مسافر

تعبیر عاشقانه اشکال - و عشق تنها عشق - ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس - و عشق تنها عشق -  مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

شعر: مسافر، شاعر: سهراب سپهری

متن قدیم شب

دست و رو در تماشای اشکال شستم - بعد در فصل دیگر - کفش های من از لفظ شبنم - تر شد - بعد وقتی که بالای سنگی نشستم

شعر: متن قدیم شب، شاعر: سهراب سپهری

عاشقانه

همچو ابری اشک - ریزم هایهای - این دل تنگ من و این دود عود ؟ - در شبستان زخمه ها ی چنگ و رود ؟ - این فضای خالی و پروازها ؟

شعر: عاشقانه، شاعر: فروغ فرخزاد

اندوه تنهایی

اشک سردی تا بیافشانم - گور گرمی تا بیاسایم - پشت شیشه برف میبارد - پشت شیشه برف میبارد - در سکوت سینه ام دستی

شعر: اندوه تنهایی، شاعر: فروغ فرخزاد

جستجوی بیشتر برای اشک

  جستجو در وب برای اشک
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اشک
  جستجو در تصاویر برای اشک
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اشک
  جستجو در فیلم ها برای اشک
  جستجو در لینکها برای اشک
  جستجو در اخبار برای اشک
  جستجو در دیکشنری برای اشک
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اشک
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اشک

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی