برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی افغانستان

دنیا در باتلاق تقلب

و جراحت افغانستان را باید - / با دستمال سرخ بست - و گرنه چشم ابر گرازها - / بر شاسی انفجار خیره مانده است - باید به زور سر نیزه

شعر: دنیا در باتلاق تقلب، شاعر: سلمان هراتی

با آفتاب صمیمی

برادرانم در افغانستان - با حضور او دیالکتیک را سر بریدند - و عشق را برگزیدند - او در تشییع جنازه ی « مالکم ایکس » شرکت کرد - و خطابه ی اعتراض را

شعر: با آفتاب صمیمی، شاعر: سلمان هراتی

جستجوی بیشتر برای افغانستان

  جستجو در وب برای افغانستان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای افغانستان
  جستجو در تصاویر برای افغانستان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای افغانستان
  جستجو در فیلم ها برای افغانستان
  جستجو در لینکها برای افغانستان
  جستجو در اخبار برای افغانستان
  جستجو در دیکشنری برای افغانستان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای افغانستان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای افغانستان

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی