برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی الجزایر

پیشانی شکفته ی ...

 در مجمع الجزایر شیرینی عسل ، -  با رهنورد دشت -  با تک سوار عاشق بی تاب -  اینک - اشارتی ...

شعر: پیشانی شکفته ی ...، شاعر: فرخ تمیمی

دوزخ و درخت گردو

ای مجمع الجزایر گلها ، خوبی ها ! - ای مظلوم مجروح - / از جنگل، دستمالی خواهم ساخت - / تا بر زخم تو گذارم - و دنیا را می گویم

شعر: دوزخ و درخت گردو، شاعر: سلمان هراتی

جستجوی بیشتر برای الجزایر

  جستجو در وب برای الجزایر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای الجزایر
  جستجو در تصاویر برای الجزایر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای الجزایر
  جستجو در فیلم ها برای الجزایر
  جستجو در لینکها برای الجزایر
  جستجو در اخبار برای الجزایر
  جستجو در دیکشنری برای الجزایر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای الجزایر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای الجزایر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی