برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی انعام

آهنگ دیگر

 انعام من کند است و زنجیر است و شلاق -   -  

شعر: آهنگ دیگر، شاعر: منوچهر آتشی

شوق گمنامی

هر طرف گسترده بینم سفره ی انعام دوست - در جهان نهادم پای بارعام بود - نقش پیری را به آب و رنگها نتوان زدود -  در زمستان برف رسوا بر سر هر بام بود - شوق گمنامی به سر دارم ولی دیرست دیر

شعر: شوق گمنامی، شاعر: مهدی سهیلی

پيامی برای پاپ‌

5. سوره انعام آيه 89. - ...

شعر: پيامی برای پاپ‌، شاعر: طاهره صفارزاده

جستجوی بیشتر برای انعام

  جستجو در وب برای انعام
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای انعام
  جستجو در تصاویر برای انعام
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای انعام
  جستجو در فیلم ها برای انعام
  جستجو در لینکها برای انعام
  جستجو در اخبار برای انعام
  جستجو در دیکشنری برای انعام
  جستجو در لغتنامه فارسی برای انعام
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای انعام

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی