برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 101 نتیجه یافته شده در جستجوی بی خبر

پرچین راز

گریستی من بی خبر بر هر جهش در هر آمد هر رفت -  وای من کودک تو در شب صخره ها از گود نیلی بالا چه می خواست؟ -  چشم انداز حیرت شده بود پهنه انتظار ربوده راز گرفته نور - و تو تنها ترین - من بودی

شعر: پرچین راز، شاعر: سهراب سپهری

باغی در صدا

وجودش بی خبری شفافم را آشفته بود - وزشی برخاست - دریچه ای بر خیرگی ام گشود - روشنی تندی به باغ آمد - باغ می پژمرد

شعر: باغی در صدا، شاعر: سهراب سپهری

صدای پای آب

 مادرم بی خبر از خواب پرید خواهرم زیبا شد -  پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند - مرد بقال از من پرسید : چند من خربزه می خواهی ؟ -  من از او پرسیدم : دل خوش سیری چند ؟ - پدرم نقاشی می کرد

شعر: صدای پای آب، شاعر: سهراب سپهری

شورم را

 دیو و پری بودم در بی خبری بودم - قرآن بالای سرم بالش من انجیل بستر من تورات و زبر پوشم اوستا می بینم - خواب بودایی در نیلوفر آب - هر جا گلهای نیایش رست من چیدم دسته گلی دارم -  محراب تو دور از دست : او بالا من در

شعر: شورم را، شاعر: سهراب سپهری

دود می خیزد

لیک از ژرفای دریای بی خبر - بر تن دیوارها طرح شکست - کس دگر رنگی در این سامان ندید - چشم می دوزد خیال روز و شب - از درون دل به تصویر امید

شعر: دود می خیزد، شاعر: سهراب سپهری

روشن شب

بی خبر اما - که نگاهی درتماشا سوخت - گرچه می دانم که چشمی راه دارد به افسون شب - لیک می بینم ز روزن های خوابی خوش - آتشی روشن درون شب

شعر: روشن شب، شاعر: سهراب سپهری

غمی غمناک

بی خبر آمد تا به دل من - قصه ها ساز کند پنهانی - نیست رنگی که بگوید با من - اندکی صبر سحر نزدیک است - هر دم این بانگ برآرم از دل

شعر: غمی غمناک، شاعر: سهراب سپهری

انتقام

باده ای  ‚ ای که ز من بی خبری - باده ای تا ببرم از یادش - شاید از روزنه چشمی شوخ - برق عشقی به دلش تافته است - من اگر تازه و زیبا بودم

شعر: انتقام، شاعر: فروغ فرخزاد

خسته

دیوانه و بی خبر نمی گردم - در ظلمت آن اطاقک خاموش - بیچاره و منتظر نمی مانم - هر لحظه نظر به در نمی دوزم - وان آه نهان به لب نمیرانم

شعر: خسته، شاعر: فروغ فرخزاد

دیو شب

بی خبر آمد و طفلک را برد - شیشه پنجره ها می لرزد - تا که او نعره زنان می آید - بانگ سر داده که کو آن کودک - گوش کن پنجه به در می ساید

شعر: دیو شب، شاعر: فروغ فرخزاد

جستجوی بیشتر برای بی خبر

  جستجو در وب برای بی خبر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بی خبر
  جستجو در تصاویر برای بی خبر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بی خبر
  جستجو در فیلم ها برای بی خبر
  جستجو در لینکها برای بی خبر
  جستجو در اخبار برای بی خبر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بی خبر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی