برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 20 نتیجه یافته شده در جستجوی حجاب

اعتراف

نرم و سنگین حجاب مژگان را - دل گرفتار خواهشی جانسوز - از خدا راه چاره می جویم - پارسا - وار در برابر تو

شعر: اعتراف، شاعر: فروغ فرخزاد

در برابر خدا

بشکاف این حجاب سیاهی را - شاید درون سینه من بینی - این مایه گناه و تباهی را - دل نیست این دلی که به من دادی - در خون تپیده آه رهایش کن

شعر: در برابر خدا، شاعر: فروغ فرخزاد

در آمیختن

که بی شایبه حجابی - با خاک - عاشقانه - در آمیختن می خواهم -  

شعر: در آمیختن، شاعر: احمد شاملو

بی سنگر

من دگر زین حجاب دلزده ام - دوست دارم پرستویی باشم - که ز پروانگی کسل شده ام - عصر تنگی که نقشبند غروب - سایه می زد به چهره ای روشن

شعر: بی سنگر، شاعر: مهدی اخوان ثالث

شعر

از حجاب تشبیهی -  یا غبار ایهامی - و آن جرقه ی کم عمر -  شعله ای شود - رقصان

شعر: شعر، شاعر: مهدی اخوان ثالث

هر جا دلم بخواهد

 باید درید هر چه شود بین ما حجاب - باید شکست هر چه شود سد راه وصل -  دیوانه بود - باید و مست و خوش و خراب - گه می چرم چو آهوی مستی ، به دست و لب

شعر: هر جا دلم بخواهد، شاعر: مهدی اخوان ثالث

منت دونان

 ز روح فاسد پیران نادان حجاب جهل ظلمانی دریدن -  به گوش کر شده مدهوش گشته -  صدای پای صوری را - شنیدن -  به چشم کور از راهی بسی دور

شعر: منت دونان، شاعر: نیما یوشیج

زنده پرداز

 آستینش حجاب اشک فسوس - دشت در دشت رقص و - همهمه است -  به جز آن بیوه ی خموش و ملول -  بی چراغ شکوفه ، دل تاریک

شعر: زنده پرداز، شاعر: منوچهر آتشی

وصف

وحجاب و وسوسه اند -  ترانههایم - به هیئت اندامت - در ایوان و اتاق - در آشپزخانه و حیاط

شعر: وصف، شاعر: منوچهر آتشی

 قدرت و قلم

 پیش از سپیده دم که فلق در حجاب بود -  بر گرد گردنش اثری از طناب بود - و چشمهای بسته او غرق آب بود -  در پای چوب دار - هنگام احتضار

شعر:  قدرت و قلم، شاعر: حمید مصدق

جستجوی بیشتر برای حجاب

  جستجو در وب برای حجاب
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای حجاب
  جستجو در تصاویر برای حجاب
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای حجاب
  جستجو در فیلم ها برای حجاب
  جستجو در لینکها برای حجاب
  جستجو در اخبار برای حجاب
  جستجو در دیکشنری برای حجاب
  جستجو در لغتنامه فارسی برای حجاب
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای حجاب

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی