برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,068 نتیجه یافته شده در جستجوی خر

بیراهه ای در آفتاب

موج برون به صخره ما نمی رسد - ما جدا افتاده ایم و ستارههمدردی از شب هستی سر می زند - ما می رویم و آیا در پی ما یادی از درها خواهد گذشت؟ - ما می گذریم و آیا غمی بر جای ما در سایه ها - خواهد نشست ؟

شعر: بیراهه ای در آفتاب، شاعر: سهراب سپهری

سایبان آرامش ما ماییم

ماوزش صخره ایم ما صخره وزنده ایم - ما شب گامیم ما گام شبانه ایم - پروازیم و چشم به راه پرنده ایم -  تراوش آبیم و در انتظار سبوییم -  در میوه چینی بی گاه رویا را نارس چیدند و تردید از رسیدگی پوسید

شعر: سایبان آرامش ما ماییم، شاعر: سهراب سپهری

موج نوازشی ای گرداب

 نفرین به زیبایی آب تاریک خروشان که هست مرا -  فرو پیچد و برد -  تو ناگهان زیبا هستی اندامت گردابی است - موج تو اقلیم مرا گرفت - ترا یافتم اسمان ها را پی بردم

شعر: موج نوازشی ای گرداب، شاعر: سهراب سپهری

نزدیک آی

بام را بر افکن و بتاب که خرمن تیرگی اینجاست - بشتاب درها را بشکن وهم را دو نیمه کن که منم هسته این بار سیاه -  اندوه مرا بچین که رسیده است - دیری است که خویش را - رنجانده ایم وروشن آشتی بسته است

شعر: نزدیک آی، شاعر: سهراب سپهری

پرچین راز

 وای من کودک تو در شب صخره ها از گود نیلی بالا چه می خواست؟ -  چشم انداز حیرت شده بود پهنه انتظار ربوده راز گرفته نور - و تو تنها ترین - من بودی -  و تو نزدیک ترین من بودی

شعر: پرچین راز، شاعر: سهراب سپهری

بی تار و پود

 پیکرم کنار نهر خروشان لغزید - مرغی روشن فرود آمد - و لبخند گیج مرا برچید و پرید - ابری پیدا شد - و بخار سرشکم را در شتاب شفافش

شعر: بی تار و پود، شاعر: سهراب سپهری

دره خاموش

 نشسته در پس هر صخره وحشتی به - کمین -  کشیده از پس یک سنگ سوسماری سر - ز خوف دره خاموش -  نهفته جنبش پیکر

شعر: دره خاموش، شاعر: سهراب سپهری

صدای دیدار

میوه از میدان خریدی هیچ ؟ - میوه های بی نهایت را - کجا می شود میان این سبد جا داد ؟ -  گفتم از میدان بخر یک انار خوب - امتحان کردم اناری را

شعر: صدای دیدار، شاعر: سهراب سپهری

غربت

یاد من باشد فردا بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم - یاد من باشد فردا لب سلخ طرحی از بزها بردارم - طرحی از جارو ها و سایه هاشان در آب - یاد من باشد هر چه پروانه که می افتد در آب زود از آب درآرم - یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد

شعر: غربت، شاعر: سهراب سپهری

و پیامی در راه

خر فرتوتی در راه من مگس هایش را خواهم زد - خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت - پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند - هر کلاغی را کاجی خواهم داد -  مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک

شعر: و پیامی در راه، شاعر: سهراب سپهری

جستجوی بیشتر برای خر

  جستجو در وب برای خر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خر
  جستجو در تصاویر برای خر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خر
  جستجو در فیلم ها برای خر
  جستجو در لینکها برای خر
  جستجو در اخبار برای خر
  جستجو در دیکشنری برای خر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای خر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی