برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,519 نتیجه یافته شده در جستجوی دست

بیراهه ای در آفتاب

 ای کرانه ما خنده گلی در خواب دست پارو زن ما را بسته - است - در پی صبحی بی خورشیدیم با هجوم گل ها چه کنیم ؟ - جویای شبانه نابیم با شبیخون روزن ها چه کنیم -  آن سوی باغ دست ما به میوه بالا نرسید

شعر: بیراهه ای در آفتاب، شاعر: سهراب سپهری

تارا

غم از دستم در آیینه رها شد : خواب آیینه شکست - از تارم فرود آمدم میان برکه و آیینه گویا گریستم -   -  

شعر: تارا، شاعر: سهراب سپهری

خوابی در هیاهو

 دستم را می گیرد - و ما دو مردم روزگاران کهن می - گذریم - به نی ها تن می ساییم و به لالایی سبزشان گهواره روان را نوسان می دهیم -  آبی بلند خلوت ما را می آراید

شعر: خوابی در هیاهو، شاعر: سهراب سپهری

راه واره

که دستانش تردید مرا می شکند - پاروزنان از آن سوی هراس من خواهد رسید -  گریان به پیشبازش خواهم شتافت - در پرتو یکرنگی مروارید بزرگ را در کف من خواهد نهاد -  

شعر: راه واره، شاعر: سهراب سپهری

شا سوسا

در دوردست خودم تنها نشسته ام -  نوسان خاک ها شد -  و خاک ها از میان انشگتانم لغزید و فرو ریخت -  شبیه هیچ شده ای - چهره ات را به سردی

شعر: شا سوسا، شاعر: سهراب سپهری

طنین

رویای کلید از دستم افتاد - کنار راه زمان دراز کشیدم - ستاره ها - در سردی رگ هایم لرزیدند - خاک تپید

شعر: طنین، شاعر: سهراب سپهری

غبار لبخند

 طرح ها دردست دارد دود وهم - چشممن بر پیکرش افتاد گفت -  آفت پژمردگی نزدیک او -  دشت - دریای تپش آهنگ نور

شعر: غبار لبخند، شاعر: سهراب سپهری

کو قطره وهم

به طراوت خاک دست می کشم - نمناکی چندشی بر انگشتانم نمی نشیند - به آب روان نزدیک می شوم -  نا پیدایی دو کرانه را زمزمه می کند - رمز ها چون انار ترک خورده نیمه شکفته اند

شعر: کو قطره وهم، شاعر: سهراب سپهری

میوه تاریک

 دست او لرزید - ترسید از درخت -  شور چیدن ترس را از ریشه کند -  دست آمد میوه را چید از درخت -  

شعر: میوه تاریک، شاعر: سهراب سپهری

 از روی پلک شب

 دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من - و سفالینه انس با نفسهایت آهسته ترک می خورد -  و تپش هامان می ریخت به سنگ - از شرابی دیرین شن تابستان در رگ ها - و لعاب مهتاب روی رفتارت

شعر:  از روی پلک شب، شاعر: سهراب سپهری

جستجوی بیشتر برای دست

  جستجو در وب برای دست
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دست
  جستجو در تصاویر برای دست
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دست
  جستجو در فیلم ها برای دست
  جستجو در لینکها برای دست
  جستجو در اخبار برای دست
  جستجو در دیکشنری برای دست
  جستجو در لغتنامه فارسی برای دست
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دست

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی