برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 983 نتیجه یافته شده در جستجوی رنگ

راه واره

در پرتو یکرنگی مروارید بزرگ را در کف من خواهد نهاد -   -  

شعر: راه واره، شاعر: سهراب سپهری

روزنه ای به رنگ

دور بود از سبزه زار رنگ ها -  زورق بستر - فراز موج خواب - پرتویی آیینه را لبریز کرد -  طرح من آلوده شد با آفتاب

شعر: روزنه ای به رنگ، شاعر: سهراب سپهری

میوه تاریک

 میوه اش همزاد همرنگ هراس -  پرتویی افتاد در پنهان او - دیده بود آن را به خوابی ناشناس - در جنون چیدن از خود دور شد -  دست او لرزید

شعر: میوه تاریک، شاعر: سهراب سپهری

نزدیک آی

صدا بزن تا هستی بپا خیزد گل رنگ بازد پرنده هوای فراموشی کند -  ترا دیدم از تنگنای زمان جستم ترا دیدم شور عدم در من گرفت - و بیندیش که سودایی مرگم کنار تو زنبق سیرابم -  دوست من هستی ترس انگیز است - به صخره من ریز مرا در خود بسای

شعر: نزدیک آی، شاعر: سهراب سپهری

نیایش

 درنگی کردیم - بر لب رود پهناور رمز - رویاها را سر بریدیم - ابری رسید و ما دیده فرو بستیم - ظلمت شکافت زهره را دیدیم و به ستیغ برآمدیم

شعر: نیایش، شاعر: سهراب سپهری

پرچین راز

دامنه لالایی به چشمه وحشت می رفتی بازوانت دو ساحل ناهمرنگ شمشیر و - نوازش بود - فریب را خندیدهای نه لبخند را ناشناسی را زیسته ای نه زیست را - و آن روز و آن لحظه از خود گریختی سر به بیابان یک درخت نهادی به بالش - یک وهم

شعر: پرچین راز، شاعر: سهراب سپهری

گل آینه

 روی خاک لحظه های دور می بیند گلی همرنگ -  لذتی تاریک می سوزد نگاهش را -  ای خدای دشت نیلوفر - بازگردان رهرو بی تاب را از جاده رویا -  کیست می ریزد فسون در چشمه سار خواب ؟

شعر: گل آینه، شاعر: سهراب سپهری

لولوی شیشه ها

ابرها در افق رنگارنگ پرده پر می زنند - باران ستاره اتاقت را پر کرد -  و تو درتاریکی گم شده ای - انسان مه آلود - پاهای صندلی کهنه ات در پاشویه فرو رفته

شعر: لولوی شیشه ها، شاعر: سهراب سپهری

درگلستانه

 بعد جالیز خیار ‚ بوته های گل رنگ -  و - فراموشی خاک - لب آبی - گیوه ها را کندم و نشستم پاها در آب

شعر: درگلستانه، شاعر: سهراب سپهری

گل کاشی

درون شیشه های رنگی پنجره ها -  میان لک های دیوار ها - هر جا که چشمانم بیخودانه در پی چیزی ناشناس بود -  شبیه این گل کاشی را دیدم - و هربار رفتم بچینم

شعر: گل کاشی، شاعر: سهراب سپهری

جستجوی بیشتر برای رنگ

  جستجو در وب برای رنگ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای رنگ
  جستجو در تصاویر برای رنگ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای رنگ
  جستجو در فیلم ها برای رنگ
  جستجو در لینکها برای رنگ
  جستجو در اخبار برای رنگ
  جستجو در دیکشنری برای رنگ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای رنگ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای رنگ

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی